Mnogobrojne aktivnosti Grada Zagreba povodom obilježavanja Međunarodnog mjeseca borbe protiv ovisnosti

Konferencija ovisnosti

Međunarodni mjesec borbe protiv ovisnosti, u Republici Hrvatskoj obilježava se u razdoblju od 15. studenog do 15. prosinca 2022. godine.

Svake godine u navedenom razdoblju obilježavanje se provodi s ciljem upozoravanja cjelokupne javnosti na problem svih oblika ovisnosti, a osobito zlouporabe droga, te se time nastoji potaknuti sve subjekte u društvu na aktivnu borbu poduzimanjem zajedničkih aktivnosti za uspješno suprotstavljanje ovom ozbiljnom problemu današnjice.

Mnogobrojne aktivnosti Grada Zagreba i suradnika povodom obilježavanja Međunarodnog mjeseca borbe protiv ovisnosti najavila je izaslanica gradonačelnika Grada Zagreba, dr. sc. Mirela Šentija Knežević, naglasivši kako će Grad Zagreb i dalje se snažno zalagati i podržavati inicijative i aktivnosti s ciljem informiranja javnosti o ovoj problematici kao i nastaviti podržavati programe prevencije, resocijalizacije i rehabilitacije osoba koje imaju problema s bilo kojim oblikom ovisnosti ili ovisničkog ponašanja.

Aktivnim djelovanjem možemo se boriti protiv ovisnosti i zlouporabe droga, a isključivo zajedničkim aktivnostima možemo se nadati uspješnijem suprotstavljanju ovom ozbiljnom problemu današnjice“- istaknula je izaslanica gradonačelnika Grada Zagreba, dr. sc. Mirela Šentija Knežević.

Prof. dr. sc. Zoran Zoričić dr. med., spec. psihijatrije, predstojnik Zavoda za alkoholizam i druge ovisnosti KBC-a Sestre Milosrdnice prezentirao je aktualne trendove i kretanja povezana s problematikom ovisnosti u Republici Hrvatskoj.

Željko Petković, sveučilišni specijalist kriminalističkog istraživanja, pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo govorio je o politici i trendovima povezanih s drogama u Republici Hrvatskoj dok je osvrt na podatke o kriminalitetu droga u gradu Zagrebu te akcijama suzbijanja istih dao Goran Lauš, stručni specijalist kriminalistike, voditelj Službe kriminaliteta droga Ministarstva unutarnjih poslova.

Izv. prof. dr. sc. Martina Rojnić Kuzman predstavila je rad Povjerenstva za  prevenciju i suzbijanje zlouporabe droge te drugih oblika ovisnosti istaknuvši kako Povjerenstvo ima ulogu savjetodavnog i koordinativnog tijela na razini Grada Zagreba u području suzbijanja zlouporabe droga i prevencije ovisnosti.

DBO/ Foto: zagreb.hr

Aktivnosti Grada Zagreba i suradnika povodom obilježavanja Međunarodnog mjeseca borbe protiv ovisnosti