Ministar Krstičević na čelu Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa

Uskoro će i građani moći reći
Foto: MORH/ T. Brandt

Vlada Republike Hrvatske  je Damira Krstičevića imenovala predsjednikom Odbora Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa.

Odbor predstavlja radno tijelo čija je zadaća  izrada  dokumenata i provođenje aktivnosti na području umanjenja rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj.

DBO