Međunarodna video konferencija: SIGURNOSNE KRIZE U 21. STOLJEĆU I KAKO NJIMA UPRAVLJATI?

Unsplash/@imattsmart

Centar za analizu rizika i upravljanje krizama  (Beograd) u suradnji sa Hrvatskom udrugom za međunarodne studije i Institutom za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba

organizira 13. i 14. listopada 2020. godine od 11:00 do 14:00 sati

Međunarodnu video konferenciju: SIGURNOSNE  KRIZE U 21. STOLJEĆU  I KAKO NJIMA UPRAVLJATI?

Dvodnevna konferencija će okupiti neke od vodećih eksperata na planu upravljanja krizama, kao i medicinske eksperte i članove kriznih stožera zemalja JI Europe i zapadnog Balkana koji će predstaviti primjere  „dobre“ i „loše“ prakse upravljanja epidemijom COVID-19.

Konferencijski link:

https://webinar.caruk.rs/

 

PO/ Foto:Unsplash/@imattsmart