Krstičević predsjedao prvom sjednicom Odbora Platforme za smanjenje rizika od katastrofa

MORH

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević je u četvrtak, 2. studenog 2017. predsjedao prvom sjednicom Odbora Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa, koja se održala u prostorima Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Tom prilikom ministar Krstičević istaknuo je kako se spektar prijetnji, ugroza i rizika s kojima se suočavaju današnja moderna društva i države, pa tako i Republika Hrvatska,  promijenio i proširio.

„Nakon 15 godina promijenili smo model nacionalne sigurnosti i donijeli Strategiju nacionalne sigurnosti i Zakon o sustavu domovinske sigurnosti. Strategija nacionalne sigurnosti potvrdila je da prirodne nesreće i katastrofe mogu pogoditi stanovništvo, prirodna i materijalna dobra te kritične infrastrukture Republike Hrvatske i susjednih država, dok nesreće u rizičnim industrijskim postrojenjima, u Republici Hrvatskoj ili susjednim državama, mogu izazvati teške ekološke i sigurnosne posljedice.
Kako bismo se mogli suprotstaviti takvim i sličnim prijetnjama nužno je razviti učinkoviti sigurnosni sustav koji će osigurati visoku integriranost i koordinaciju svih relevantnih institucionalnih i neinstitucionalnih čimbenika, njihovih sposobnosti i djelatnosti, njihovih inicijativa. Stoga je jedan od strateških ciljeva uspostava i razvoj Sustava domovinske sigurnosti. Cilj Sustava domovinske sigurnosti je sustavno upravljanje sigurnosnim rizicima od značaja za nacionalnu sigurnost i djelovanja u krizama“, poručio je ministar.

Govoreći o Hrvatskoj platformi za smanjenje rizika od katastrofa ministar Krstičević  je naglasio kako Platformu trebamo učiniti aktivnim tijelom koje će svojim radom pridonositi izgradnji sustava Domovinske sigurnosti. „Radna tijela platforme vidim kao veliki potencijal koji će aktivnim provođenjem aktivnosti na području smanjenja rizika od katastrofa, izradom Strategije za smanjenje rizika od katastrofa i ostalih dokumenata te organizacijom Konferencija uvelike pridonositi izgradnji i unaprjeđenju sustava domovinske sigurnosti“, naglasio je ministar.

Ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje Dragan Lozančić istaknuo je kako je s obzirom na novu Strategiju nacionalne sigurnosti i Zakon o sustavu domovinske sigurnosti otvoreno novo poglavlje u ovom području te da je nužan sveobuhvatan pristup i preventivno djelovanje.

Hrvatska platforma za smanjenje rizika od katastrofa osnovana je Odlukom Vlade RH 2009. godine, sukladno smjernicama UN-ovog Ureda za smanjenje rizika.

Na sjednici je predstavljena  misija i novi koncept Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa te su predstavljene obveze i prijedlog aktivnosti radnih tijela u 2017. i 2018. godini.
Na sjednici održanoj 14. rujna 2016. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o osnivanju radnih tijela Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa za izradu dokumenata i provođenje aktivnosti na području smanjenja rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj, kojom se želi uspostaviti aktivnija Hrvatska platforma za smanjenje rizika od katastrofa te uspostaviti radna tijela. Kroz elemente Nacionalne platforme svi sudionici moraju prepoznati svoje zadaće u razvoju kapaciteta za djelovanje i upravljanje u katastrofama i to na političkoj, tehničkoj i institucionalnoj razini.

RSS