Kreće Bandićev model obnove fasada

Milan Bandić odlučio sufinancirati zaštitni antigrafitni premaz
Svijetsigurnosti.com

Jučer, 8. svibnja u ponoć istekao je  javni poziv za iskazivanje interesa za obnovu zagrebačkih pročelja.

Podsjetimo, radi se o modelu sufinanciranja koji predviđa jednu zonu sufinanciranja na području cijelog grada i to: ulično pročelje 80%, a ostala pročelja 60%. Mogući obuhvat radova koji se sufinanciraju osim radova na obnovi pročelja proširen je za: uklanjanje grafita, izvođenje zaštitnog antigrafitnog premaza te ugradnju video nadzora kamerama i tehničkim uređajem za snimanje kao mjeru zaštite od grafitiranja.

Javni poziv suvlasnicima višestambenih zgrada putem upravitelja zgrada i predstavnika suvlasnika raspisan je 10.12.2016. u trajanju od 90 dana. Novi Javni poziv zbog poboljšanih uvjeta sufinanciranja i velikog interesa građana ponovo je raspisan 23.3.2017. u trajanju od 45 dana.

Gradska uprava očekuje gotovo 3700 prijava, obnova će obuhvatiti oko 65 000 stanova i poslovnih prostora u višestambenim zgradama, odnosno involvirano u obnovu je negdje oko 130 – 150 000 građana, rekao je na konferenciji za novinare gradonačelnik Milan Bandić te dodao: Ovim projektom podižemo vizualni identitet grada, afirmiramo turistički potencijal i zaštitu kulturnih dobara, uvećavamo sadašnje kvalitete i vrijednosti nekretnina. Iznad svega,  ovaj projekt angažira građevinske kapacitete i osnažuje poduzetničku komponentu grada, zapošljava ljude.

U  lipnju ove godine biti dovršena obrada svih prijava i verifikacija Liste prioriteta te će se ista objaviti na službenoj mrežnoj stranici. Početak radova na zgradama očekuje se već u kolovozu, odnosno rujnu 2017. godine.

Dijana Beg Ostojić