Kranželić i Ostojić vode Bandićevu ekspertnu Radnu skupinu za izradu Akcijskog plana urbane sigurnosti Grada Zagreba

Svijetsigurnosti.com

Gradonačelnik Milan Bandić osnovao je Radnu skupinu za izradu Akcijskog plana ostvarivanja urbane sigurnosti Grada Zagreba za vremenski period 2018.-2020.

U Radnu skupinu imenovao je vrhunske poznavatelje urbane sigurnosti u Republici Hrvatskoj.

Za predsjednicu je imenovana :
izv.prof.dr.sc. Valentina Kranželić,

– za zamjenika predsjednice:
Alen Ostojić, mr.sig.

– za članove:
prof.dr.sc. Irma Kovčo,
prof.dr.sc. Irena Cajner Mraović,
izv.prof.dr.sc. Martina Ferić,
prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila,
Mirjana Zubak, prof. i
Romana Galić, univ.spec.act.soc.

Osnovne zadaće Radne skupine su:
– analiza podataka prikupljenih istraživanjem urbane sigurnosti građana Grada Zagreba (provedenog 2017. godine) na razini grada i na razini gradskih četvrti;
– provođenje participativne rasprave rezultata analize podataka po gradskim četvrtima s građanima i mjesnim odborima;
– izrada smjernica za unaprjeđenje kvalitete života i osjećaja sigurnosti građana Grada Zagreba te izviješće o istom i rasprava na Vijeću za prevenciju Grada Zagreba;
– izrada plana aktivnosti usmjerenih povećanju kvalitete života i osjećaja sigurnosti građana;
– predlaganje gradonačelniku Grada Zagreba donošenje Akcijskog plana ostvarivanja urbane sigurnosti Grada Zagreba za vremenski period 2018.-2020

DBO