Korporativna sigurnost u okruženju pandemije COVID-19

Korporativna sigurnost COVID 19

„Korporativna sigurnost u okruženju pandemije COVID-19“, suautora Lane Djurkin Koenig, Alena Ostojića, Alena Delića i Branka Mihaljevića, predstavljena je u Opatiji na  Hrvatskim danima sigurnosti 2020. Riječ je o novoj i jednoj od rijetkih stručnih publikacija u svijetu koja se bavi temom korporativne sigurnosti i izazovima s kojima se poslovni sektor suočava nakon pojave COVID-19 virusa.

„Nova situacija zahtijeva nove pristupe u pripremi i izgradnji sposobnosti za osiguravanje normalnog funkcioniranja poslovnih sustava čemu su posebno posvećeni autori knjige. Pristup i način obrade, kao i odabir sadržaja u knjizi, zasigurno će biti od velike pomoći svima onima koji su dužni organizirati „novo normalno“ u svojim kompanijama. Stoga knjiga dolazi u pravo vrijeme pridonoseći ukupnim naporima da sa što više uspjeha i što manje štete prevladamo sadašnje rizike, te se pripremimo za neke nove u budućnosti. Knjiga upućuje na važnu poruku kako suvremeni rizici izazivaju velike poremećaje za koje se moramo spremiti jačanjem naše otpornosti i fleksibilnog odgovora“, ističe prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila, rektor Sveučilišta VERN u predgovoru knjige.

Teorijsko-metodološki pristup korporativnoj sigurnosti, koncepcijske i normativno pravne osnove korporativne sigurnosti, oblici i modeli ugrožavanja poslovanja, imovine i osoba, upravljanje procesima sigurnosti, uloga  i važnost kontinuiteta poslovnih procesa u pandemiji COVID-19 su područja koje je obradio Branko Mihaljević.

Sigurnost i zaštitu zdravlja radnika u korporacijama u okolnostima rizika od zaraze bolesti COVID-19 obradio je  Alen Ostojić, a  Alen Delić  područje cyber prijetnji u okruženju pandemije COVID-19.

Na kraju knjige Lana Djurkin Koenig piše o Korporativnoj sigurnosti u post COVID-19 svijetu i planiranju kontinuiteta poslovanja – BCP, u vremenima COVID-19.

Recenzenti knjige su dr.sc. Dario Matika i dr.sc. Đuro Črnjak. Dizajn korica sačinila je Martina Marinić iz IN10 Studia, a knjiga je tiskana u AKD-u.

Knjiga je izdana u nakladi Poslovnog učilišta integralna sigurnost i razvoj iz Zagreba, , a možete je naručiti po cijeni od 190,00 kn putem e-maila izdavača: isr@isr.hr

Foto: PUISR