Korlaet najavio velike promjene za bicikliste

Promjena za bicikliste

Zamjenik  gradonačelnika Luka Korlaet najavio je na redovnoj konferenciji za novinare, radove na biciklističkoj infrastrukturi u gradu, istaknuvši da uskoro kreću tri projekta kojima će se osnažiti biciklistička infrastruktura.

Jedan od projekata je, uvođenje dvaju biciklističkih traka u prilazu Gjure Deželića. Njihovim uvođenjem, od tri kolne trake u ulici dvije će biti namijenjene automobilima, a jedna biciklistima, rekao je dodavši da se završetak radova očekuje početkom rujna. U sklopu projekta Greenway, također u rujnu počinju radovi na na prvoj etapi te staze koja će se na 1,7 kilometara protezati između Blata i Jadranskog mosta.

“Na kruni nasipa, sa sjeverne i južne strane rijeke Save, postavit će se nova infrastruktura za bicikle”, rekao je Korlaet i dodao da se u sljedećim etapama predviđa prilagodba nasipa za bicikliste sve do Mosta mladosti.

U cilju povećanja infrastrukture, radi se na izgradnji biciklističke magistrale Zagreb istok, koja će biti duga 23 kilometra, a protezat će se od Studentskog centra do Dugog sela. Već su započeli pripremni radovi na prvoj dionici, koja će će se protezati od Zavrtnice do ulice Svetice.

“Uza sve krize koje potresaju grad moramo misliti na njegov razvoj. Često smo komunicirali da želimo razvijati druge oblike prijevoza – biciklistički, pješački i javni prijevoz”, poručio je Korlaet.

Istaknuo je kako je u Zagrebu zabilježena tendencija rasta biciklističkog prometa, a do kraja mandata Gradska uprava želi povećati udio biciklizma u ukupnoj količini prometa sa sadašnjih pet na osam posto.

DBO/ HINA  Foto: Svijetsigurnosti.com