Koncepti kriznog upravljanja i kritične infrastrukture

Koncepti kriznog upravljanja

„Koncepti kriznog upravljanja i kritične infrastrukture“, suautora Branka Mihaljevića i Alena Ostojića, nova je i jedna od rijetkih stručnih publikacija u području kriznog upravljanja prilikom napada i ugroze kritične infrastrukture bilo grada, regije ili države.

U doba svih razina globalizacije i umreženosti infrastrukture kritične su infrastrukture istodobno postale i ranjive bilo u situacijama prirodnih katastrofa ili u situacijama napada ili terorizma, ili sukoba.

Zbog toga je važno educirati stručnjake i praktičare koji će kroz svoje inovativne pristupe doprinositi sprječavanju kriznih situacija.

„Temeljna zadaća ove knjige jest da bude didaktički materijal koji će sve zainteresirane upoznati sa temeljnim znanjima o kriznom upravljanju, kriznom komuniciranju, kritičnoj infrastrukturi i biti uvodni materijal u njihovom daljnjem usavršavanju“, naglasio je dr. sc. Branko Mihaljević.

Mr. Alen Ostojić je prilikom promocije knjige dodao kako je ova publikacija poticaj i drugim ekspertima u tom području da svoja znanja i iskustva također pretoče u publikacije koje bi bile izvrstan edukativan materijal budućim stručnjacima sigurnosti, posebice specijaliziranim za sigurnost kritičnih infrastruktura.

U knjizi autori obrađuju:

  • Identifikacija kriznih situacija
  • Upravljanje krizama
  • Temeljna načela kriznog upravljanja
  • Upravljanje krizama i komunikacija
  • Teorije kriznog komuniciranja
  • Kritična infrastruktura i njihova zaštita

Knjigu po cijeni od 180,00 kuna možete nabaviti kod izdavača, Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, putem e-maila:  info@uhms.hr

Foto:  HUMS