Zakon o privatnoj zaštiti s obrazloženjem i metodologijom provedbe nadzora

priručnik novog Zakona o privatnoj zaštiti

Priručnik „Zakon o privatnoj zaštiti s obrazloženjem i metodologijom provedbe nadzora“, autora Sandra Šegedina i Damira Truta, tiskan je u izdanju Poslovnog učilišta integralna sigurnost i razvoj iz Zagreba.

Zakonom o privatnoj zaštiti, kao obveznicima primjene, danas je obuhvaćeno  258 trgovačkih društava za tjelesnu i tehničku zaštitu, 117 obrta tehničke zaštite i 148 unutarnjih čuvarskih službi s ukupno 16.256 aktivnih osoba s dopuštenjem za obavljanje poslova privatne zaštite.

Sandro Šegedin i dr.sc. Damir Trut odlični su poznavatelji sustava privatne zaštite u Republici Hrvatskoj koji su osim stručnih obrazloženja odredbi Zakona o privatnoj zaštiti, priručniku dali i dodanu vrijednost kroz sistematičan pregled propisa komplementarnih Zakonu o privatnoj zaštiti, važećim tarifama upravnih pristojbi, referentnim propisima, publikacijama i normama ali i prilozima: zapisnik o radu Povjerenstva za ocjenu zakonitosti primjene ovlasti, odluka o ocjeni zakonitosti primjene ovlasti, službena zabilješka o ocjeni zakonitosti primjene ovlasti, zapisnik o inspekcijskom nadzoru privatne zaštite.

Priručnik je namijenjen svima koji se nalaze u sustavu privatne zaštite, te onima koji žele više znati o privatnoj zaštiti kao sigurnosnoj gospodarskoj djelatnosti i podržati je u njenoj stvarnoj osnovi – povećanju sigurnosti građana Republike Hrvatske. Prvenstveno je namijenjen obveznicima primjene Zakona, a to su zaštitarske tvrtke i obrti koji provode tjelesnu i tehničku zaštitu, kako bi sa što manje nedoumica u zakonitost postupanja obavljali navedenu djelatnost. Posebnu ulogu u usvajanju svih zakonskih odredbi i njihovoj pravilnoj primjeni imaju odgovorne osobe i one stručne osobe koje rukovode, planiraju, zadužuju i nadziru rad svojih djelatnika. U njihovoj je obvezi uputiti, naučiti, upozoriti, usmjeriti i korigirati rad osoba koje obavljaju poslove tjelesne i tehničke zaštite te izrađuju prosudbe ugroženosti, jer time zaštićuju integritet svojeg poslovanja i izbjegavaju neželjene sudske sporove. Isto tako, odgovornost pravnih osoba i obrta je i u sprječavanju zloporaba i izbjegavanju manipuliranjem ljudskim potencijalima na način da stvaraju ili podržavaju „sive zone“ i „crna tržišta“ rada bez odgovarajućih ovlasti te sve nepropisne aktivnosti koje bi remetile nesmetanu provedbu pozitivnih zakonskih rješenja.

Razumijevanje Zakona i njegova pravilna primjena posebice je važna za osobe koje su stekle dopuštenja za obavljanje poslova privatne zaštite, radi aktivnosti koje su dužni obavljati sukladno nalozima poslodavca, te izbjegavanja radnji i postupaka kojima bi kompromitirali svoj status, a na radnom mjestu i prema korisnicima napravili poslovnu i drugu štetu.

Nadalje, Zakon trebaju dobro proučiti i usvojiti i korisnici (investitori, vlasnici) privatne zaštite, prije svega utvrditi svoje zakonske obveze u dijelu održavanja i servisiranja sustava tehničke zaštite, ali i razumjeti da se ugovaranjem privatne zaštite te pravilnom i zakonitom provedbom odredbi Zakona postiže najbolji efekt zaštite, obzirom da uspostavu tehničke ili tjelesne zaštite najbolje mogu pružiti osobe koje su za to prošle izobrazbu, imaju sva potrebna znanja i iskustva te mogu dati sve potrebne savjete o temeljnim principima sigurnosne kulture.

Recenzenti priručnika su dr.sc. Branko Mihaljević, predsjednik Upravnog vijeća Poslovnog učilišta integralna sigurnost i razvoj, redovni profesor na Veleučilištu Velika Gorica i Alen Ostojić, CSO,CMKS,CMS, predsjednik Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

Priručnik po cijeni od 150,00 kn možete naručiti putem e-maila izdavača:: isr@isr.hr