Jesu li zaposlenici spremni prijavljivati devijantna ponašanja na radnom mjestu?

Upravljanje devijantnim ponašanjem zaposlenika na radnom mjestu, naziv je modula kojeg je polaznicima programa Certificirani menadžer korporativne sigurnosti (CMKS) u subotu, 01. travnja 2023. održala Izv.prof. dr.sc. Irena Cajner Mraović.

Devijantno ponašanje je posljedica nekog normativnog konflikta zaposlenika i važećih normi organizacije. Devijantnost se može definirati na više načina, osim kad ona prelazi u neku kažnjivu sferu , kazneno djelo, prekršaj ili povredu npr. nekih vrijednosti iz Zakona o radu.

„U organizacijama je potrebno stvoriti  organizacijsku kulturu netolerantnu prema devijantnim ponašanjima uz visoku razinu profesionalnog integriteta svakog dionika organizacije. Iznimno je važno da menadžeri sigurnosti postanu sposobni za primjenu širokog činjeničnog stanja o devijantnom ponašanju i razumijevanja porijekla devijantnog ponašanja ali i područja prevencije devijantnog ponašanja“, istaknula je Cajner Mraović.

Program Certificiranja Menadžera Korporativne Sigurnosti podržava Hrvatska elektroprivreda d.d.

DBO/ Foto:Svijetsigurnosti.com