Je li 1500,00 kuna mjesečne naknade razlog velikog zanimanje za rad u radnim odborima Hravtskog sabora?

Veliko zanimanje pobudio je javni poziv za vanjske članove saborskih odbora, o čemu svjedoči podatak da se za 122 ‘mjesta’ javilo ukupno 748 kandidata, što je u prosjeku šest za svako.

Posve precizno, za 116 vanjskih članova 24 saborska odbora stigle su 734 kandidatute, a još 14 za šest vanjskih članova tzv. Antikorupcijskog vijeća.

Kandidati za vanjske članove dolaze iz redova stručnjaka, znanstvenih i javnih osoba, a ideja je da svojim znanjima pridonesu radu odbora i donošenju što kvalitetnijih zakona.

Vanjski članovi za svoj angažman imaju pravo na naknadu od oko 1500 kuna mjesečno, Sabor je u 2015. godini na ime naknada za različite odbore i povjerenstva isplatio 2, 8 milijuna kuna. Osim toga, vanjski članovi imaju pravo na naknadu putnih troškova po istim uvjetima kao i zastupnici (dvije kune po prijeđenom kilometru i cestarine za prijevoz vlastitim automobilom, naknada troškova javnim prijevozom) uz predočenje računa.

Najviše ih je, devet, u Odboru za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, 11 odbora ima po šest vanjskih članova, to su odbori: za Ustav, za zakonodavstvo, za europske poslove, za vanjsku politiku, za obranu, za financije i državni proračun, za gospodarstvo, za pravosuđe, za zdravstvo, za obrazovanje, te za medije.

Pet vanjskih članova ima Odbor za pomorstvo, a po četiri odbori za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, za rad i mirovinski sustav te za Hrvate izvan Hrvatske.

Po tri vanjska člana imenuju se u osam odbora: za turizam, za obitelj, za ratne veterane, za prostorno uređenje, za zaštitu okoliša, za poljoprivredu, za regionalni razvoj i za ravnopravnost spolova.

U Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, tzv. Antikorupcijsko vijeće, šest vanjskih članova imenuju iz reda poslodavaca, sindikata, nevladinih udruga koje se bave problemom korupcije, predstavnika akademske zajednice, stručnjaka i predstavnika medija.

Izvor: PolitikaPlus/HINA
Foto: Wikipedija/ Hrvatski sabor