Ivanić-Grad uskoro uvodi video nadzor

Ivanić-Grad će ove godine krenuti s uvođenjem video nadzora u Gradu, očekujući da će kamere o doprinijeti boljem nadzoru onoga što se događa u Gradu, što se tiče sigurnosti, ali i što se tiče očuvanja gradske imovine.

Ivanić-Grad je dobio i odobrenje od Ministarstva unutarnjih poslova i Policijske postaje da se centralni monitor za video nadzora postavi u postaji, gdje će dežurni imati uvid cijeloga Grada.

Postavljanje video kamera u Ivaniću za sada će ići u 2 faze.

20-ak kamera postaviti će se u ovoj godini, a u idućoj godini, po završetku radova na Sportskom parku i na dijelovima koji još nisu završeni, postaviti će se drugi dio kamera. Tako bi Ivanić sljedeće će godine kompletno bio pod video nadzorom.

Policija će  imati direktan uvid u kamere, te da bi to trebalo doprinijeti i smanjenju vandalizma na području Grada Ivanić-Grada, ali i većem stupnju sigurnosti. Grad je u fazi pripreme za objavu natječaja za nabavu jednog dijela video nadzora u Gradu, rekao je gradonačelnik Leš.

DBO