Intenzivne aktivnosti na izradi Strategije urbane sigurnosti Grada Zagreba 2021.-2030.

Urbana sigurnost grada Zagreba 2021 - 2030

U utorak, 12. siječnja 2021. pod predsjedanjem izv.prof.dr.sc. Irene Cajner Mraović, održana je druga sjednica  Radne skupine za izradu Strategije urbane sigurnosti Grada Zagreba za razdoblje 2021.-2030.

Cajner Mraović prezentirala je prednacrt nove strategije uz poseban osvrt na analizu stanja, swot analizu, područja djelovanja i planirane aktivnosti.

U raspravi su sudjelovali članovi radne skupine dr.sc. Krunoslav Borovec, izv.prof.dr.sc. Ivor Altaras Penda, izv.prof.dr.sc. Martina Ferić, prof. dr.sc. Vlatko Cvrtila,  Romana Galić i Alen Ostojić.

PO/ Foto: svijetsigurnosti.com