I TO JE MOGUĆE: Milan Bandić odlučio sufinancirati zaštitni antigrafitni premaz i kamere

Milan Bandić odlučio sufinancirati zaštitni antigrafitni premaz
Svijetsigurnosti.com

Gradski zastupnici zagrebačke Gradske skupštine većinom su glasova u utorak, 21. ožujka 2017.  na 50. sjednici donijeli odluku o sufinanciranju obnove pročelja višestambenih zgrada, u sklopu koje će Grad izdvojiti dvije milijarde kuna za obnovu oko 5000 objekata u roku od šest do osam godina. U ovoj godini gradska uprava u proračunu je osigurala 30 milijuna kuna.

Gradonačelnik Milan Bandić ustvrdio je da se radi o najboljem projektu koji su u 17 godina iznijeli, a “koji će promijeniti sliku i lice Zagreba”. Obnova bi, kako je rekao, trebala trajati šest do osam godina, iznosit će dvije milijarde kuna, a trebalo bi biti obnovljeno 50.000 stanova, 5000 zgrada za 200.000 ljudi.

Naveo je da je u tri mjeseca prijavljeno 3.000 objekata, a očekuju još 2.000.

“Kada to napravimo, za šest do osam godina, Zagreb će biti najljepša europska metropola”, ustvrdio je zagrebački gradonačelnik.

Istaknuo  je da će cijena za svaku zgradu iznositi oko pola milijuna kuna.

Ulična pročelja sufinancirat će se u iznosu od 80 posto, ostala pročelja u iznosu od 60 posto, a ostatak do pune vrijednosti radova obnove pročelja sufinanciraju suvlasnici zgrada čija se pročelja obnavljaju.

Obnova pročelja sadrži dvije mjere kojima će se gradska uprava suprotstaviti vandalskim grafiterima: postavljanje zaštitnog antigrafitnog premaza i video nadzora.

Obnova pročelja višestambenih zgrada obuhvatit će izvođenje zaštitnog antigrafitnog premaza na pročelja vidljiva s javne površine. Antigrafitni premaz postavljat će se do 3 metra visine prizemne etaže.

U odnosu na prethodni prijedlog, novina je da obnova pročelja obuhvaća troškove nabave video nadzora i tehničkog uređaja za snimanje pročelja vidljivog s javne površine.

Gradski zastupnik HSLS-a Alen Ostojić još je prije dvije godine gradonačelniku Milanu Bandiću predložio da se iz spomeničke rente bespovratno financira postavljanje zaštitnog antigrafitnog premaza  i kamera. Ostojić je tada predlagao da se kamere umreže s gradskim Centrom za video nadzor pogrešno parkiranih vozila, vodeći računa o zaštiti privatnosti građana. Dvije godine poslije Ostojićeve inicijative Bandić je istu prihvatio.

DBO