HUMS PROGRAMSKI PARTNER AZOP-OVE VELIKE KONFERENCIJE „OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA – GDPR: IZAZOV I PRILIKA“

AZOP

Predsjednik Odbora za kibernetičku i informacijsku sigurnost Hrvatske udruge menadžera sigurnosti Alen Delić, pozvani je predavač na predstojećoj konferenciji „Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR: izazov i prilika“, u organizaciji Agencije za zaštitu osbnih podataka. 

U svijetlu predstojećih izmjena propisa u području zaštite osobnih podataka, kroz kampanju podizanja svijesti cjelokupne javnosti o zaštiti osobnih podataka te u sklopu obilježavanja Europskog dana zaštite osobnih podataka AZOP poziva sve zainteresirane  da se prijave na Konferenciju „Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR: izazov i prilika“  koja će se održati 9. veljače 2018. godine u Kongresnoj dvorani Zagrebačkog velesajma.

Svoje sudjelovanje možete izvršiti prijavom na email edukacija.sluzbenik@azop.hr najkasnije do 5. veljače, s naznakom „KONFERENCIJA“. Na navedenu email  adresu možete dostaviti  sva Vaša pitanja na koja će biti odgovoreno tijekom konferencije!

U funkciji predavača na konferenciji će sudjelovati priznati stručnjaci iz područja zaštite podataka te predstavnici Agencije kao i predstavnici drugih institucija, organizacija i udruženja, među kojima je i Hrvatska udruga menadžera sigurnosti.

Konferencija je namijenjena svim odgovornim osobama, službenicima za zaštitu osobnih podataka, predstavnicima tijela javne vlasti, predstavnicima i odgovornim osoba poslovnih subjekata i ostalim subjektima koji u svom radu prikupljaju i obrađuju osobne podatke.

PROGRAM

 9.30   –  10.00             REGISTRACIJA

10.00 – 10.30 POZDRAVNI GOVORI, PROJEKCIJA SPOTOVA I PREDSTAVLJANJE  APLIKACIJA

10.30 – 11.00  OPĆI PRIKAZ GDPR-A I NOVOSTI

Sanja Silaj Zeman, dipl.iur. Načelnica Službe za međunarodnu suradnju, europske i pravne poslove

11.00 – 11.15  ZAKON O ZAŠTITI FIZIČKIH OSOBA U VEZI S OBRADOM I RAZMJENOM  OSOBNIH PODATAKA U SVRHE SPRJEČAVANJA, ISTRAŽIVANJA,                                    OTKRIVANJA ILI PROGONA KAZNENIH DJELA ILI IZVRŠAVANJA  KAZNENIH SANKCIJA

Željko Prša, Zamjenik Glavnog ravnatelja policije i Predsjednik radne skupine za Policijsku direktivu

11.15 – 11.30  NADZORNO TIJELO U RH – NADLEŽNOST, ZADAĆE, SURADNJA I  KONZISTENTNOST

Anto Rajkovača, Ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka

11.30 – 11.45  NEKI OD IZAZOVA USLIJED UVOĐENJA OPĆE UREDBE O ZAŠTITI  PODATAKA

dr.sc. Dražen Lučić, predsjednik Vijeća, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne  djelatnosti

11.45 – 12.00  PANEL  RASPRAVA

Sudionici:  Sanja Silaj Zeman, doc.dr.sc. Marija Boban, Željko Prša, mr.sc. Mario Weber, Anto Rajkovača, prof.dr.sc. Neven Vrček, dr.sc. Petar Mišević

12.00 – 12.15  PAUZA

12.15 – 12.30  E-ZDRAVLJE; UČINAK I UTJECAJ EU UREDBE 2016/679

doc.dr.sc. Marija Boban, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

12.30 – 12.45  PRAVNI ZAHTJEVI, POSLOVNI PROCESI I TEHNIČKA RJEŠENJA ZA IMPLEMENTACIJU GDPR-a

doc.dr.sc. Renata Mekovec, Tatjana Zrinski, univ.spec.iur., Fakultet organizacije i  informatike Sveučilišta u Zagrebu

12.45 – 13.00  SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

doc.dr.sc. Nina Gumzej, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

13.00 – 13.15   SMJERNICE, METODOLOGIJA I PRAKSA PROCJENE UČINKA ZAŠTITE PODATAKA

doc.dr.sc.  Tihomir Katulić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

13.15 – 13.30   PAUZA

13.30 – 13.45   NOVI ALATI KAO DOKAZ USKLAĐENOSTI S GDPR-om

Marko Trošelj, mag.iur., Agencija za zaštitu osobnih podataka

13.45 – 14.00   IZRADA PROFILA I AUTOMATIZIRANO DONOŠENJE ODLUKA –  UTJECAJ NA PRAVA I SLOBODE POJEDINACA

Ivana Žiljak, dipl.iur., Agencija za zaštitu osobnih podataka

14.15 – 14.30  VAŽNOST INFORMACIJSKE SIGURNOSTI U ODNOSU NA GDPR

Alen Delić, Predsjednik odbora za kibernetičku i informacijsku sigurnost,  Hrvatska udruga menadžera sigurnosti

14.30 – 14.45  KRITERIJI PROCJENE PRI ODLUČIVANJU O IZRICANJU UPRAVNE   NOVČANE KAZNE   PREMA OPĆOJ UREDBI O ZAŠTITI PODATAKA

Igor Vulje, Načelnik Službe za nadzor i SR

14.45 – 15.30  PANEL RASPRAVA

Sudionici:  doc.dr.sc. Renata Mekovec, Tatjana Zrinski,univ.spec.iur.  doc.dr.sc. Nina Gumzej, Dubravko Bilić,mag.philol.croat., doc.dr.sc. Tihomir Katulić, Marko Trošelj, Ivana Žiljak, Alen Delić, Igor Vulje

15.45               ZAVRŠETAK

DBO