HUMS osnovao Odbor za implementaciju K9 Timova u sektor korporativne, privatne i urbane sigurnosti

Damir Car privatna arhiva

Iako Hrvatska nema jasan normativni okvir koji  detaljnije propisuje obuku, certificiranje i korištenje službenih pasa, Hrvatska udruga menadžera sigurnosti osnovala je Odbor za implementaciju K9 Timova u sektor korporativne, privatne i urbane sigurnosti.

Uvažavajući iskustva međunarodnih cargo kompanija, zračnih i pomorskih luka, velikih autobusnih kolodvora, robnih terminala i dr., u korištenju pasa za otkrivanje eksploziva, evidentno je da uporaba K9 pasa može biti biti od velike pomoći u ostvarivanju korporativne, privatne i urbane sigurnosti. Hrvatska udruga menadžera sigurnosti u svojim redovima ima međunarodno priznatog eksperta sa dugogodišnjim iskustvom u obuci K9 pasa gospodina Damira Cara (na slici).  To  su razlozi zašto je Upravni odbor HUMS-a između 10 stručnih odbora osnovao i Odbor za implementaciju K9 Timova u sektor korporativne, privatne i urbane sigurnosti. Kolega Car će vrlo skoro članovima HUMS-a koji dolaze iz korporativnog svijeta sigurnosti, prezentirati mogućnosti korištenja K9 pasa kao partnera u ostvarivanju sigurnosti korporacija, rekao je Alen Ostojić, predsjednik HUMS-a.

Među ostalih devet novo osnovanih stručnih odbora HUMS-a nalaze se:

  • Odbor za zaštitu novčarskih ustanova, Predsjednik Milan Parat,
  • Odbor za kibernetičku i informacijsku sigurnost, Predsjdnik Alen Delić,
  • Odbor za gospodarsko-obavještajnu aktivnost, Predsjednica Dinka Rajčić,
  • Odbor za zaštitu i sigurnost kritične infrastrukture, Predsjednik Bernard Topić,
  • Odbor za urbanu sigurnost, Predsjednik Alen Ostojić,
  • Odbor za industrijsku sigurnost, Predsjednik Marko Balen
  • Odbor za nove tehnologije i inovacije, Predsjednik Dejan Šobić,
  • Odbor za sigurnost u sportu, Predsjednik Dražan Kordić,
  • Odbor za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, Predsjednica Maja Pavelić Opuhač

DBO