HRVATSKA NEMA SMJERNICE ZA PREHRANU MALE DJECE U KRIZNIM SITUACIJAMA

HRVATSKA NEMA SMJERNICE ZA PREHRANU MALE DJECE U KRIZNIM SITUACIJAMA
Svijet sigurnosti

Danas je u prostorijama Udruge Roditelji u akciji, u Zagrebu, Žerjavićeva 10,  predstavljen zanimljiv i vrijedan priručnik „Podrška dojenju i prehrani male djece u kriznim situacijama – Iskustva stečena tijekom migrantsko-izbjegličke krize u Hrvatskoj 2015./2016. godine“.

Priručnik je tiskan u suradnji RODA i  Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj, a predstavili su ga Valentina Otmačić, predstojnica Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj, Irena Zakarija-Grković, predsjednica Hrvatske udruge savjetnica za dojenje i koordinatorica Inicijative svjetskih trendova u dojenju za Hrvatsku (ISTD) i Renata Jelušić iz udruge Roda, autorica priručnika. Na predstavljanju su govorile i savjetnice za dojenje koje su razvijale podršku majkama izbjeglicama na terenu.

„U kriznim situacijama dojenje spašava život. Djeca koja ne doje imaju šest puta veću vjerojatnost da umru“, kazala je Valentina Otmačić.

Irena Zakarija-Grković podsjetila je da Hrvatska nema smjernice za prehranu djece u kriznim situacijama.

Izbjeglička i migrantska kriza donijela je brojne izazove u pružanju humanitarne pomoći. Kratko vrijeme boravka korisnika, želja korisnika da se čim prije nastavi putovanje, unatoč zabrinjavajućim zdravstvenim i drugim stanjima, posebice najranjivijih među njima, a to su žene i djeca. Jedan od izazova je svakako bila i prehrana najmlađe djece te podrška majkama u dojenju. U skladu s Ključnim smjernicama za skrb o djeci u humanitarnim aktivnostima, UNICEF u Hrvatskoj podržao je prihvat izbjeglica i migranata koji je organizirala Vlada Republike Hrvatske u područjima zdravlja, prehrane, higijene i zaštite djece. Udruga Roda je, kao implementacijski partner UNICEF-a, od studenoga 2015. godine do veljače 2017. godine pružala direktnu podršku u dojenju majkama izbjeglicama i tražiteljicama međunarodne zaštite u prihvatno-tranzitnom centru u Opatovcu i Slavonskom Brodu, te kasnije u Prihvatnim centrima za tražitelje azila u Zagrebu i Kutini, kazala je Ivana Zanze, izvršna direktorica RODA.

Priručnik predstavlja iskustva u razvoju Centra za majku i dijete, ali donosi i preporuke za krizni plan sa smjernicama za državne institucije i preporuke za organizacije koje se bave potporom prehrani dojenčadi i male djece u kriznim situacijama, a kako bi se osiguralo brzo djelovanje u drugoj sličnoj situaciji: optimalna prehrana male djece u situaciji krize mora biti prioritet jer dojenje spašava živote djece!

Dijana Beg Ostojić