Hrvatska među zemljama koje ne primjenjuju sva pravila u borbi protiv terorizma. EK nam prijeti sudom

Zašto se Hrvatska ne bori učinkovito protiv terorizma
Hrvatski vojnik

Europska komisija danas je odlučila poslati obrazloženo mišljenje NjemačkojHrvatskoj, Litvi, LuksemburguPoljskoj i Finskoj jer nisu pravilno prenijele određene elemente pravila EU-a o suzbijanju terorizma.

Direktiva o suzbijanju terorizma važan je element EU-ove Agende za borbu protiv terorizma. Uključuje odredbe o inkriminiranju i sankcioniranju kaznenih djela povezanih s terorizmom, kao što su putovanje u inozemstvo radi počinjenja kaznenog djela terorizma, vraćanje u EU ili putovanje unutar EU-a radi takvih aktivnosti, obučavanje u svrhu terorizma i financiranje terorističkih aktivnosti.

Ta pravila uključuju posebne odredbe za žrtve terorizma kako bi im se osigurao pristup pouzdanim informacijama kao i profesionalnim i specijaliziranim službama za potporu.

Države članice morale su prenijeti ovu direktivu u nacionalno pravo do 8. rujna 2018. Nakon ocjene nacionalnih propisa kojima se prenosi Direktiva, Europska komisija je u razdoblju od lipnja do rujna 2021. ovim državama članicama uputila službene opomene u kojima od njih traži da poduzmu mjere potrebne za uklanjanje nedostataka koje je Komisija utvrdila u vezi s prenošenjem Direktive.

“Šest država članica nije dalo zadovoljavajući odgovor na Komisijina pitanja. Komisija je stoga odlučila tim državama članicama uputiti obrazložena mišljenja, a one imaju dva mjeseca da odgovore i poduzmu potrebne mjere. Ako ne dobije zadovoljavajući odgovor, Komisija može odlučiti uputiti predmete Sudu Europske unije”, priopćeno je iz Europske komisije.

RSS