HRrejting objavio što građani misle o sigurnosti djece i mladih: ‘Većina ih je zabrinuta’

Pixabay

Ovomjesečni HRejting objavio je istraživanje o tome što građani misle o nasilju među mladima.

Anketa se provodila od 15. do 18. svibnja, dakle nakon strašnog pokolja u osnovnoj školi u Beogradu. Obuhvaćeno je 1100 ispitanika, a najveća moguća pogreška je +/- 3,54%.

Na pitanje kako ocjenjuju razinu sigurnosti mladih i djece u Hrvatskoj, građani su odgovorili ovako:

● 26,2% smatra da je njihova sigurnost na izrazito visokoj, odnosno visokoj razini,

● najviše, 43,7%, misli da je sigurnost osrednja,

● 28,6% ispitanika drži da je sigurnost naše djece i mladih na niskoj ili čak izrazito niskoj razini.

Evo i odgovora na pitanje: Je li i u Hrvatskoj moguć tragični scenarij kakav smo nedavno vidjeli u Srbiji?:

● da je takav scenarij sasvim moguć, smatra 35% anketiranih,

● takav je scenarij donekle moguć mišljenje je njih 39,6%,

● da takvo što u našoj zemlji uglavnom nije moguće drži njih 17,4%,

● 3,5% smatra da u Hrvatskoj uopće nije moguć takav scenarij. Treće pitanje je bilo:

Iduće pitanje bilo je: Kakav je utjecaj društvenih mreža na mlade i djecu?:

● da društvene mreže izrazito negativno na njih djeluju misli 34,1% građana,

● da je taj utjecaj uglavnom negativan, smatra njih 40,8%,

● da on nije ni pozitivan ni negativan mišljenje je 19,9% anketiranih,

● samo 3,1% smatra da je utjecaj društvenih mreža na mlade uglavnom pozitivan,

● da je on potpuno pozitivan misli zanemarivih 0,5% ispitanika.

RSS