HEP Opskrbi dodijeljen Certifikat Poslodavac Partner

HEP Opskrba

HEP Opskrbi, vodećem opskrbljivaču električne energije u Hrvatskoj, po prvi puta je dodijeljen Certifikat Poslodavac Partner za izvrsnost u upravljanju ljudskim resursima. HEP Opskrba je ostvarila najbolje rezultate u područjima upravljanja učinkom i motivacijom te usavršavanja i razvoja svojih zaposlenika. Dobrim praksama u pogledu fleksibilnih radnih aranžmana, HEP Opskrba pokazuje da ide u korak sa svjetskim trendovima kada je u pitanju  omogućavanje ravnoteže privatnog i poslovnog života svojih zaposlenika.

Tvrtka se ističe po sustavu praćenja radnog učinka i nagrađivanja kojim su obuhvaćeni svi zaposlenici,  ulaganjem u informatizaciju glavnih procesa upravljanja ljudskim potencijalima i kvalitetno dizajniranim sustavom procjene radnog učinka na koji se nastavlja transparentan sustav nagrađivanja zaposlenika. HEP Opskrba je prvo društvo u sastavu HEP grupe koje je dobilo Certifikat Poslodavac Partner. HEP grupa iz godine u godinu sve više pozornosti posvećuje uvođenju suvremenih politika i praksi u upravljanju ljudskim resursima. Tako je primjerice, prošle godine HEP grupa pristupila nacionalnoj Povelji o raznolikosti, a vladajuće društvo HEP grupe, Hrvatska elektroprivreda d.d. ishodila je osnovni standard Mamforce company na području obiteljske odgovornosti i rodne ravnopravnosti.

Certifikat Poslodavac Partner priznanje je za izvrsnost u upravljanju ljudskim resursima i potvrda visokih standarda HEP Opskrbe u području upravljanja zaposlenicima. Priznanje dodjeljuje konzultantska kuća SELECTIO. Aleksandar Zemunić, član Uprave tvrtke SELECTIO, na svečanoj dodjeli uručio je priznanje pomoćnici direktorice HEP Opskrbe, Anki Cvitanović Jovanić.

HEP Opskrba je tvrtka koja u svojoj strategiji ima definiran razvoj organizacijske kulture usmjerene na postizanje rezultata i na kupce. Uključivanjem zaposlenika u segmente odlučivanja, sudjelovanjem u razvoju ideja za nove proizvode i usluge te poboljšanjem internih procesa povećali smo njihovo zadovoljstvo te radnu efikasnost. Stjecanje certifikata Poslodavac Partner potvrđuje trud koji smo uložili u razvoj upravljanja ljudskim potencijalima“, istaknula je na svečanoj dodjeli Anka Cvitanović Jovanić, pomoćnica direktorice HEP Opskrbe.

U HEP Opskrbi, zaposlenici su prepoznati kao ključan faktor razvoja poslovanja te se kontinuirano  ulaže u razvoj njihovih kompetencija koje su konkurentna prednost u sve izazovnijim uvjetima poslovanja na otvorenom tržištu.

 „Naše temeljne vrijednosti su orijentiranost na kupce, njihove potrebe i zadovoljstvo kao pouzdan i siguran partner, a sve uz podršku kompetentnih i motiviranih zaposlenika. Upravo naši zaposlenici najviše pridonose ostvarivanju uspješnih poslovnih rezultata koji su i pozicionirali HEP Opskrbu kao vodećeg opskrbljivača električnom energijom u Hrvatskoj te pokretača razvoja poslovnih rješenja za krajnje kupce. HEP Opskrba je tvrtka koja potiče i nagrađuje inovativnost. Usmjereni smo na razvoj kvalitete u svim područjima, a to kontinuirano i potvrđujemo svojim rezultatima“, izjavila je Tina Jakaša, direktorica HEP Opskrbe.

RSS