HEP ODS pokrenuo Pilot projekt uvođenja naprednih mreža vrijedan 176,83 milijuna kuna

HEP ODS pokrenuo Pilot projekt

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (HEP ODS) predstavio je u srijedu, 7. 10. 2020. na uvodnoj konferenciji „Pilot projekt uvođenja naprednih mreža“, sufinanciran EU sredstvima. Ukupna vrijednost projekta je 176,83 milijuna kuna, od čega su 149,95 milijuna kuna, odnosno 85 posto, bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dodijeljena u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020”, Specifičnog cilja 4d1.

Uz to, HEP ODS će samostalno uložiti dodatnih 52 milijuna kuna te će ukupna vrijednost investicije u napredne mreže iznositi gotovo 230 milijuna kuna.

„U idućih deset godina, s obzirom na ciljeve Europske unije, ali i nacionalne ciljeve koji su predstavljeni u svim našim strateškim dokumentima poput Strategije energetskog razvoja i Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana, očekujemo fleksibilizaciju mreže i razvijanje modernoga sustava koji će spremno moći prihvatiti veliku količinu obnovljivih izvora energije u sustav“ rekao je dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar gospodarstva i održivog razvoja.

Pilot projekt uvođenja naprednih mreža koji će HEP ODS provesti do kraja 2022. godine odnosi se na digitalizaciju dijela elektrodistribucijske mreže u Hrvatskoj. Projektom će se povećati učinkovitost distribucije električne energije, stvoriti preduvjeti za povećanje pouzdanosti napajanja električnom energijom, povećati broj korisnika s pristupom naprednoj mreži i stvoriti preduvjeti za daljnju integraciju distribuiranih izvora. Ovim projektom HEP ODS ulaže u tri funkcionalna područja napredne elektrodistribucijske mreže: naprednu mjeru infrastrukturu, razvoj i optimizaciju konvencionalne mreže te automatizaciju srednjonaponske mreže.

„Pilot projekt uvođenja naprednih mreža jedan je od prvih energetskih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj, sufinanciran sredstvima Europske unije, a sufinancirani dio do sada je najveći ugovoreni iznos bespovratnih sredstava koje je Hrvatska elektroprivreda dobila iz EU fondova. U HEP-u smo spremni biti nositelji energetske tranzicije Hrvatske prema niskougljičnom društvu, što smo potvrdili uspješnim pokretanjem obnovljivog scenarija razvoja. Važan element tog scenarija je i pouzdan, suvremen, učinkovit i fleksibilan sustav distribucije električne energije, temeljen na konceptu naprednih mreža“, istaknuo je Frane Barbarić, predsjednik Uprave HEP-a.

U sklopu projekta, uspostavit će se napredna mjerna infrastruktura koja će omogućiti precizniji izračun gubitaka i lociranje područja s povećanim gubicima u distribucijskoj mreži, praćenje potrošnje električne energije i aktivno upravljanje potrošnjom na razini krajnjih korisnika. U tu svrhu, u 6.125 transformatorskih stanica ugradit će se sumarna brojila, a kod krajnjih kupaca će se 24.000 postojećih brojila zamijeniti naprednim brojilima. Razvoj i optimizacija konvencionalne mreže obuhvatit će zamjenu postojećih 449 transformatora novim, energetski učinkovitijim transformatorima, što će doprinijeti smanjenu tehničkih gubitaka. Automatizacija srednjonaponske mreže obuhvatit će ugradnju 670 daljinski upravljivih uređaja u dubini mreže, što će povećati pouzdanost napajanja smanjenjem trajanja neplaniranih prekida te stvoriti tehničke preduvjete za širu integraciju obnovljivih izvora u elektrodistribucijsku mrežu.

„Projektom je obuhvaćena srednjonaponska mreža i korisnici elektrodistribucijske mreže u pet, od ukupno 21 distribucijskog područja HEP ODS-a: Elektri Zagreb, Elektroslavoniji Osijek, Elektrodalmaciji Split, Elektri Zadar i Elektrojugu Dubrovnik. Uz pomoć naprednih mreža, ostvarit ćemo brojne koristi, od bolje integracije proizvođača i kupaca, smanjenja utjecaja na okoliš, povećanja učinkovitosti distribucije električne energije i povećanja pouzdanosti i sigurnosti napajanja“, zaključio je Nikola Šulentić, direktor HEP-Operatora distribucijskog sustava.

DBO/ Foto: HEP Grupa