HDS 2023: Obveze gradova i općina koji razvijaju video nadzor javnih površina

HDS2023

Peti forum urbane sigurnosti u organizaciji Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, a održan u okviru Hrvatskih dana sigurnosti 2023 i pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, bavio se primarno temom „Video nadzora javnih površina“. Forum je okupio stručnjake, znanstvenike i praktičare koji se bave različitim aspektima urbane sigurnosti.

Na Forumu se govorilo i o obvezama gradova i općina koji razvijaju sustav video nadzora javnih površina naspram GDPR-u, pa su primjere iz prakse i primjene pravnih regulativa izložili Ines i Marko Krečak iz  Feralis privacy center Rijeka, koji pruža usluge savjetovanja iz područja zaštite osobnih podataka.

„Video nadzor i u zaštiti osobnih podataka je neizostavan za sve sustave kako za javni tako i za poslovni sektor. Video nadzor  mora biti uskalađen sa GDPR-om.Kod provedbe video nadzora od strane općina i gradova postoje specifičnosti jer se radi o javnim površinama, a tada se mora uzeti u obzir čitav niz regulativa“, pojasnila je Ines.

Osnovna svrha video nadzora je zaštita osoba i imovine. Kada se govori o video nadzoru javnih površina potrebno je:

 • Odobrenje nadležne policijske uprave
 • Procjena učinaka na zaštitu podataka
 • Utvrđivanje rokova pohrane
 • Regulacija kontrole pristupa
 • Reguliranje odnosa sa izvršiteljima obrade
 • Uspostava određenih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite
 • Obavijest o video nadzoru
 • Redovna preispitivanja

Kontrola pristupa i rokovi pohrane

„Kod video nadzora javnih površina iznimno je važno govoriti o kontroli pristupa i tko ima pravo pristupa video zapisima. Pristup video zapisima mora biti strogo ograničen i mora biti propisan. Važno je urediti način pristupa video zapisima kao i utvrditi rokove pohrane. Opravdanost rokova pohrane mora biti popraćena određenom dokumentacijom koja će imati podlogu zašto je taj rok utvrđen, pojasnila je Ines, dodavši da je nekad za kontrolu incidenta dovoljno 24 sata, dok kod pohrane video zapisa javnih površina utvrđen je minimalni rok od 168 sati“, istaknula je Ines.

Izvršiteji obrade

Bitan element je uređivanje odnosa sa izvršiteljima obrade. Izvršitelji obrade su oni poslovni subjekti koji za gradove i općine provode video nadzor. Sa njima, osim što treba imati matični ugovor treba imati uređeno pitanje zaštite osobnih podataka.

Obavijest o video nadzoru javne površine

Jedan od najčešćih propusta koje možemo vidjeti jest oznaka za videonadzor koja sadrži samo elemente propisane Zakonom o provedbi Opće uredbe:

 • oznaku da je prostor pod videonadzorom
 • podatke o voditelju obrade
 • podatke za kontakt putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava

Pisanu obavijest da se prostor štiti video nadzorom jedinica lokalne samouprave dužna je istaknuti na vidnom mjestu na javnoj površini, tako d aje mogu vidjeti osobe koje ulaze na štićeni prostor javne površine iz svih smjerova.

Obavijest mora udovoljavati odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe i odredbama GDPR-a.

Međutim, kada bi se sve potrebne informacije pružale na samoj obavijesti o videonadzoru došlo bi do zagušivanja informacijama te ispitanik ne bi mogao jasno razlučiti koje informacije su za njega u tom trenutku najbitnije.

Na takav način onda se ne bi se mogao ostvariti zahtjev transparentnosti kao jednim od temeljnih zahtjeva obrade, smatra Radna skupina za zaštitu podataka u Smjernicama o transparentnosti.

Stoga Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB) u Smjernicama o videonadzoru upućuje da se potrebne informacije o obradi osobnih podataka pružaju u dva sloja. Najvažnija bi se informacija trebala prikazati na samom znaku upozorenja (prvi sloj), dok se druge obvezne pojedinosti mogu pružiti na druge načine (drugi sloj).

Prvi sloj odnosi se na primarni način na koji voditelj obrade uspostavlja prvu komunikaciju s ispitanikom. Voditelji obrade u toj se fazi koriste se znakom upozorenja na kojem se prikazuju relevantne informacije i to informacije iz članka 27. stavak 2 Zakona o provedbi opće uredbe; informacije o svrsi obrade, zakonitoj osnovi, roku pohrane, postojanju prava ispitanika, kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka,    o prijenosu osobnih podataka (ako je primjenjivo); gdje se mogu pronaći informacije drugog sloja tj. sve informacije sukladno članku 13. Opće uredbe (npr. na QR kodu, na web stranici, na adresi sjedišta, itd).

Stoga bi sama oznaka da je prostor pod videonadzorom trebala sadržavati slijedeći set informacija:

ZNAK – OBAVIJESTI O VIDEONADZORU:

 • oznaka da je prostor pod videonadzorom (grafička oznaka i natpis)
 • podatke o voditelju obrade
 • podatke za kontakt putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava
 • kontakt podatke službenika za zaštitu podataka
 • informacije o svrsi obrade
 • informacije o zakonitoj osnovi
 • informacije o roku pohrane
 • informacije o pravima ispitanika
 • informacije o prijenosu osobnih podataka (ako je primjenjivo)
 • gdje se mogu pronaći informacije drugog sloja

Informacije drugog sloja isto se tako moraju nalaziti na mjestu koje je lako dostupno ispitaniku, na primjer, kao cjelovito navedene na informativnom letku dostupnom na centralnom mjestu (npr. informacijskom pultu, recepciji ili blagajni) ili prikazane na lako dostupnom plakatu.

Kako je prethodno navedeno, znak upozorenja prvog sloja mora jasno upućivati na informacije drugog sloja.

Osim toga, najbolje bi bilo da informacije prvog sloja upućuju na digitalni izvor drugog sloja (npr. QR kod ili internetske stranice). Međutim, informacije bi trebale biti lako dostupne i u nedigitalnom obliku.

Pristupanje informacijama drugog sloja trebalo bi omogućiti bez ulaska u nadzirano područje, posebno ako se informacije pružaju u digitalnom obliku (to se može ostvariti, na primjer, pružanjem poveznice). Druga prikladna sredstva može biti broj telefona koji je moguće nazvati.

Neovisno o načinu na koji se te informacije pružaju, one moraju sadržavati sve obvezne stavke  na temelju članka 13. Opće uredbe o zaštiti podataka.

PREPORUKE ZA PRUŽANJE INFOMACIJA DRUGOG SLOJA:

 • za organizacije koje ne koriste svoje samostalne web stranicu preporuka je informacije drugog sloja pružiti putem QR koda na samoj obavijesti o video nadzoru (naljepnici) te papirnatu verziju učiniti dostupnom na porti/ulazu i na zahtjev.
 • za organizacije koje korite svoje web stranice preporuka je informacije drugog sloja pružati putem Politike privatnosti web stranice (odjeljak: legitimni interesi) te imati dostupnu papirnatu verziju na zahtjev.

„Naljepnica je možda najupečatljiviji oblik da li određeni subjekt drži do zaštite osobnih podataka ili ne. Jer ako već u startu nemamo naljepnicu uređenu kako bi trebala biti, veliko je pitanješto je sa svim ostalim u pozadini. Jesu li sklopljeni ugovori sa vanjskim izvršiteljima, je li regulirana kontrola pristupa, je li regulirano pitanje upravljanja video nadzorom i dr.“, smatra Ines.

Preporuke Europskog odbora za zaštitu podataka:

 • Prostor se nalazi pod video nadzorom ( grafička oznaka i natpis)
 • Podatke o voditelju obrade
 • Podatke z akontakt putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava, uključujući i podatke o službeniku za zaštitu podataka ( ukoliko je imenovan službenik)
 • Vrijeme čuvanja odnosno pohrane osobnih podataka ili naznaku da se radi o live streamingu, kao i podatke o potencijalnoj razmjeni video snimki s trećim osobama
 • Svrhu obrade
 • Prava ispitanika
 • Informaciju gdje se nalaze cjelovite informacije o obradi osobnih podataka putem video nadzora

Redovna preispitivanja

Kod uspostave organizacijskih i tehničkih mjera zaštite, sve mjere treba periodički preispitivati. „GDPR je živo tijelo i uvijek ga treba preispitivati i o tome voditi evidenciju, jer je lako moguće da je došlo do uklanjanja kamera, uništenja naljepnica i dr.“, zaključila je Ines Krečak.

 

Dijana Beg Ostojić    Foto/ feralis.hr

Objavljeni sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.