Gulan: Imperativ je da kritičnu infrastrukturu učinimo otpornom na kibernetičke napade

Marko Gulan

Kritična infrastruktura i industrijski kontrolni sustavi bilježe snažan rast kibernetičkih napada i trendovi pokazuju da će broj napada biti sve veći, a sami napadi sve sofisticiraniji i složeniji. Imperativ je da kritičnu infrastrukturu, a posebice sustave upravljanja i gospodarenja vodama učinimo otpornijima na kibernetičke napade, a štete od napada svedemo na najmanju moguću mjeru, kazao je Marko Gulan, Cyber Security Consultant iz Schneider Electrica, na 3. savjetovanju Kritične infrastrukture: Sigurnost vode i javne vodoopskrbe, Opatija, 7.-8. lipnja 2022.

Dva su nam ključna faktora za uspjeh. Prvi je svakako jača konvergencija između IT i OT okruženja, dok je ključni faktor uspostava slojevite infrastrukture na način da industrijski kontrolni sustavi moraju biti izolirani od vanjskog pristupa internetu, zaključio je Gulan.

DBO/ Foto: Svijetsigurnost.com