Grad Zagreb zapošljava. Traže i šefa u uredu za sigurnost

Grad Zagreb je objavio natječaje za zapošljavanje u čak tri gradska ureda. Sve zainteresirane koji ispunjavaju uvjete pozivaju da se kandidiraju i prijave. “Procesi odabira otvoreni su i transparentni te će, kao i na drugim gradskim natječajima, pobijediti najbolji kandidati i kandidatkinje”, poručuju iz Grada.

Tako zapošljavaju Ured za financije i javnu nabavu, Ured gradonačelnika te Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost.

Ured za financije i javnu nabavu zapošljava pročelnika/pročelnicu Gradskog ureda za financije i javnu nabavu.

Ured gradonačelnika za Sektor za poslove kabineta gradonačelnika, protokol i građane zapošljava na pozicijama Voditelj/voditeljica Službe za protokol, Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica za protokol u Službi za protokol te Stručni referent/stručna referentica za protokol u Službi za protokol.

Isti ured za Sektor za informiranje i komunikaciju zapošljava na poziciji Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica za digitalnu komunikaciju u Službi za digitalnu komunikaciju.

Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost zapošljava u Sektoru za civilnu zaštitu i sigurnost na pozicijama Voditelj/voditeljica Odjela za planiranje i prevenciju, Voditelj/voditeljica Odsjeka za izradu planskih dokumenata u Odjelu za planiranje i prevenciju te Stručni savjetnik/stručna savjetnica za geografsko – informacijske podatke u Odsjeku za logističku potporu sustavu civilne zaštite i vatrogastva Odjela za civilnu zaštitu i vatrogastvo.

Odjel za rad tijela mjesne samouprave Sektora za rad mjesne samouprave zapošljava na pozicija Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica za rad tijela mjesne samouprave u Područnom odsjeku Brezovica (Novi Zagreb) te Stručni referent/stručna referentica za rad tijela mjesne samouprave.

RSS