Grad Zagreb objavio brojeve telefona na koje građani mogu dojaviti posljedice nevremena

Nakon nezapamćenog nevremena telefonske linije hitnih službi 112 i 193 i dalje su pod velikim opterećenjem, zbog čega je važno da građani hitne službe zovu samo u situacijama kad je ugrožen život i imovina.

Grad Zagreb objavio je dodatne linije nadležnih gradskih službi.

Zrinjevac – prioritetno za raščišćavanje površina javne namjene
 Tel:: 01 6598 999 (0-24h)
 E-mail: uprava.zrinjevac@zgh.hr

Vodoopskrba i odvodnja – za prijave interventnog čišćenja slivnika
 Tel: 01 6163 222 (0-24 h)
 E-mail: vio.hitneodvodnja@zgh.hr
U slučaju da je slivnik površinski začepljen, ViO moli građane da razgrnu lišće i granje kako bi voda mogla otjecati u slivnik.

Zagrebačke ceste
 Tel: 01 2356 444, 01 6420 858
 E-mail: dojavni.centar@zgh.hr, zagrebacke.ceste@zgh.hr
Gradska plinara Zagreb – za hitne intervencije, ako se osjeti miris plina ili ako nema plina u instalaciji
 Tel: 0800 400 400 (0-24h)

ZET
 Tel: 01 6680 703 (0-24h), 072 500 400
 E-mail: javnost@zet.hr

Komunalno i prometno redarstvo – za prijave prometnih problema i komunalnih prekršaja
 Tel: 01 6101 566 (7-22h)
 E-mail: redarstvo@zagreb.hr

“Sve nove informacije ćemo kontinuirano objavljivati, uključujući informacije vezane uz način prijava šteta nastalih na imovini građana”, poručuju iz Grada Zagreba.

RSS