Grad Pula razmatra podizanje tužbe protiv časopisa „Zaštita“

Wikipedia

Grad Pula razmatra podizanje tužbe protiv časopisa “Zaštita” zbog iznesenih informacija koje se u konačnici mogu negativno odraziti na sliku toga grada i okolice, i to uoči turističke sezone, a nakon objave rezultata istraživanja tog časopisa po kojima je Pula najnesigurniji grad u Hrvatskoj, doznaje se iz Odsjeka za informiranje Grada Pule.

Na Hinin upit o tome kako gradska uprava komentira rezultate istraživanja časopisa “Zaštita”, po kojima je najveći istarski grad najnesigurniji u Hrvatskoj, iz Grada Pule odgovorili su da su ti podatci neutemeljeni, da nisu odraz pravog stanja niti su relevantan pokazatelj stanja sigurnosti u gradu.

Istaknuli su kako su proteklih godina već upozoravali na pogreške u metodološkom pristupu istraživanju koje se očito ponavljaju te na pogrešno unesene podatke. “Zato razmatramo i podizanje tužbe zbog iznošenja rezultata koji se u konačnici mogu negativno odraziti na sliku Pule i okolice, i to uoči turističke sezone”, poručili su te dodali da sva relevantna istraživanja u posljednjih nekoliko godina Pulu redovito svrstavaju među najbolje i najpoželjnije hrvatske gradove za život i rad.

“Da je Pula siguran grad, govori i činjenica da se broj turista koji ga posjećuju stalno povećava, pa je tako 2017. Pula zabilježila više od 400 tisuća dolazaka i više od dva milijuna noćenja”, navode iz Grada Pule i upozoravaju na važnu činjenicu pri analiziranju podataka koja uvelike mijenja rezultate koje je iznio taj časopis. Dodaju i kako Policijska postaja u Puli nije mjerodavna isključivo za taj grad, nego i za Vodnjan te općine Medulin, Ližnjan, Marčanu, Fažanu, Barban i Svetvinčenat.

“Gledajući navedeno područje, broj dolazaka stranih turista premašuje brojku od milijun dolazaka, što odgovara četvrtini ukupnog broja stanovnika Hrvatske. Upravo u vrijeme turističke sezone broj stanovnika koji borave na području Pule povećava se do sedam puta, a tom broju treba pridodati i turiste koji dolaze u jednodnevno razgledavanje grada te sezonske zaposlenike koji u Pulu dolaze iz svih krajeva Hrvatske”, napominju iz Grada Pule.

“Mladim osobama upravo je sigurnost jedan od najvažnijih kriterija pri odabiru grada gdje će osnovati obitelji, a Istarska županija jedina je hrvatska županija koja ima pozitivan migracijski saldo te se više ljudi u Istru useljava nego što ih se iz nje iseljava. Takvi rezultati i uspjesi ne bi bili mogući da je Pula nesiguran grad, kao što podatci časopisa žele prikazati”, poručili su.

S tim u vezi naveli su podatke istarske Policijske uprave, koja je 2017. u Puli zabilježila tri posto manje kaznenih djela i dva posto manje prometnih nesreća, a na temelju svih pokazatelja već godinama nije zabilježila nijedan događaji koji bi bitno ugrozio sigurnost građana i njihove imovine. Osim toga, u Gradu Puli osnovano je i Vijeće za prevenciju kriminala radi razvoja programa prevencije kriminala te radi zaštite sigurnosti građana, materijalnih dobara i zajednice u cjelini.

Iz Odsjeka za informiranje Grada Pule među glavnim aktivnostima Vijeća naveli su bolju razinu informiranosti o sigurnosti na lokalnoj razini te stvaranje objektivne slike problema pomoću stručnjaka i institucija o određenoj tematici. Vijeće je svoje preventivno djelovanje usmjerilo prema pet sigurnosnih prioriteta, a pri izradi operativnog plana posebna pozornost dana je djeci i mladima te zloporabi opojnih droga i alkohola.

Izvor:Nacional/HINA/RSS