Grad Ploče dobiva pametni video-nadzor. Znat će se tko i kada dolazi u grad

Grad Ploče

Na natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) Grad Ploče ostvario je sufinanciranje projekta uvođenja sustava videonadzora javnih površina. Predmet nabave je isporuka i ugradnja opreme, instalacija te popratni radovi na uvođenju sustava videonadzora i tehničke zaštite javnih površina Grada Ploča, a izvođač će biti tvrtka Electronic security.

Vrijednost nabave roba i radova kojima će se postaviti 37 kamera različitih tehničkih karakteristika na ukupno 13 lokacija je 487.316,88 kn, od čega FZOEU, sukladno odobrenom projektu, sufinancira s gotovo 200.000,00 kn.

Projekt se sastoji od dviju stavki koje su u cijelosti komplementarne i razdijeljene po troškovnicima: izvođenje građevinskih radova i postavljanje instalacija na definiranim lokacijama na kojima će se vršiti videonadzor javnih površina Grada Ploča te ugradnja i instalacija opreme sustava videonadzora i tehničke zaštite javnih površina Grada Ploča.

“Za ovaj sustav izrađen je Izvedbeni projekt sustava tehničke zaštite javnih površina Grada Ploča, koji je u skladu sa zakonskim propisima, normama i preporukama. Prilikom izrade, u obzir su uzeti svi uvjeti uređenja, specifičnosti prostora i definiranih lokacija, te su napravljena sva potrebna usuglašavanja s tehnolozima i stručnjacima ovlaštenima za tu vrstu zahvata u prostoru javnih površina. Novi, integrirani sustav tehničke zaštite, omogućit će pregled i veću sigurnost definiranih lokacija na javnim površinama Grada Ploča, čime će se zaštita, sigurnost i nadzor javnih površina postaviti na željeni stupanj zaštite”, objašnjava Mišo Krstičević, gradonačelnik Grada Ploča.

Predviđena je i implementacija kamere s ugrađenom inteligentnom videoanalitikom za rano otkrivanje požara koja će se ugraditi na lokaciji odlagališta Lovornik, panoramska kamera koja će se ugraditi na Dom kulture u Pločama, a na lokacijama ulaza i izlaza iz grada ugradit će se napredne videokamere s inteligentnom videoanalitikom za automatsko prepoznavanje registracijskih pločica s dinamičkim praćenjem.

Sustav se sastoji od fiksnih i pokretnih mrežnih kamera u kombinaciji s detekcijom pokreta u zadanoj zoni koja aktivira snimanje i pohranu videozapisa na serveru. Kamere će imati mogućnost maskiranja pojedinih dijelova kadra, a sve s ciljem sprječavanja nadzora pojedinih osoba i objekata. Primjenom moderne mrežne tehnologije i bežičnog prijenosa video signala, sustavu će moći pristupiti samo ovlaštene osobe i za to osposobljeni operateri u posebno opremljenoj prostoriji u zgradi gradske uprave u Pločama.

Predviđeni elementi sustava videonadzora su: mrežne PTZ colour kamere, uređaj za prijenos video signala putem bežične i optičke mreže u nadzorni centar, reflektori s potrebnim napajanjem na lokacijama gdje nije zadovoljen nivo rasvjete potreban za noćni rad kamera, stupovi za montažu kamera gdje je isto potrebno, priključni sklop u stupu za napajanje i prijenos video signala, oprema u nadzornom centru, mrežni poslužitelji za pohranu video zapisa i za rad programske aplikacije sustava nadzora te klijentsko računalo za pregled video zapisa i upravljanje sustavom videonadzora.

Inače, Grad Ploče jedan je od gradova koji se prijavio na osam milijuna kuna vrijedan natječaj Fonda za zaštitu okolišta i energetsku učinkovitost te su mu odobrena sredstva u visini od 369.500,00 kuna. Taj iznos dijeli se na dva projekta – za smart-city sustav upravljanja grada i sustav video nadzora. Projekti su ukupno vrijedni preko 923 tisuće kuna, priopćeno je iz Grada Ploča.

 

Ana Raić-Knežević