Gordan Bosanac na čelu Radne skupine za izradu Strategije urbane sigurnosti Grada Zagreba

Gordan Bosanac

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević osnovao je Radnu skupina za izradu Strategije urbane sigurnosti Grada Zagreba za vremenski period 2022. – 2030.

U Radnu skupinu imenovani su  za predsjednika Gordan Bosanac (na slici desno), za zamjenicu predsjednika Ivana Krišto, za članove : Igor Tabak, Robert Mikac, Danijela Lucić,
Davor Tor, Siniša Jembrih, Rada Borić, Robert Barić.

Osnovne zadaće Radne skupine su:
– analiza podataka prikupljenih istraživanjem urbane sigurnosti građana Grada Zagreba (provedenog 2017.) na razini grada i na razini gradskih četvrti;
– provođenje participativne rasprave rezultata analize podataka po gradskim četvrtima s građanima i mjesnim odborima;
– analiza trendova stanja sigurnosti na području Grada Zagreba u posljednjih deset godina;
– identifikacija glavnih područja rizičnih čimbenika koji ugrožavaju kvalitetu života i sigurnost u Gradu Zagrebu;
– pregled relevantnih međunarodnih dokumenata i preporuka iz područja urbane sigurnosti;
– definiranje ciljeva i određivanje prioriteta za unaprjeđenje kvalitete života i osjećaja sigurnosti građana Grada Zagreba te izvješće o tome i rasprava na Vijeću za prevenciju Grada Zagreba;
– ostvarenje gore navedenih ciljeva adekvatnim mjerama i njihovim nositeljima, rokovima i evaluacijskim kriterijima;
– izrada plana aktivnosti usmjerenih povećanju kvalitete života i osjećaja sigurnosti građana;
– izrada Strategije urbane sigurnosti Grada Zagreba za vremenski period 2022. – 2030.
– izrada godišnjih planova provedbe Strategije urbane sigurnosti Grada Zagreba za vremenski period 2022. – 2030.

DBO/ Foto: Svijetsigurnosti.com