GODIŠNJICA JE OPERACIJE ‘BLJESAK’: Prije 23 godine oslobođena je zapadna Slavonija

mup.hr

Danas se obilježava 23. godišnjica Vojno-redarstvene operacije „Bljesak“:

Planiranje operacije bio je nastavak idejne zamisli oslobađanja zapadne Slavonije krajem 1991. i početkom 1992. godine, a neposredno planiranje operacije otpočelo je 5. prosinca 1994. godine. Prema idejnoj zamisli operacija je trebala biti izvedena kao maksimalno iznenađenje, planirano je da se izvede u roku od dva do tri dana, uz veći broj jakih i brzih udara po vitalnim objektima, te uz istodobno djelovanje na više smjerova, presijecanjem i razbijanjem neprijateljskih snaga. Cilj operacije bio je razbiti snage neprijatelja na prostoru zapadne Slavonije, osloboditi zapadnu Slavoniju i otvoriti autocestu Zagreb – Lipovac, izbiti na rijeku Savu i prijeći u obranu, te razbiti eventualno zaostale neprijateljske skupine. Planom operacije predviđeno je ubacivanje znatnijih snaga MUP-a u pozadinu radi presijecanja snaga protivnika sjeverno od prometnice Novska – Nova Gradiška, čime bi se stvorili uvjeti za prodor na smjeru Novska – Okučani. Signal za početak operacije primljen je u 5.21 sati 1. svibnja 1995. godine, a napad je počeo bez topničke potpore zbog iznenađenja i izbjegavanja civilnih žrtava.

U prvom danu operacije (1. svibnja) došlo je do spajanja HV-a sa snagama SJP MUP-a RH u području sela Benkovac (južno od sela Bijele Stijene), čime je okupirano područje zapadne Slavonije presječeno, a snage 18. K SVK podijeljene su u dva dijela. Oklopno-mehanizirane postrojbe HV-a prodrle su iz smjera Novske do sela Vrbovljani i stavile taj dio autoceste pod nadzor, a grad Okučani doveden je u poluokruženje. Istodobno, presječena je i pod nadzor HV-a stavljena prometnica Stara Gradiška – Okučani, čime je onemogućeno dovođenje ojačanja s okupiranog područja Banovine, Korduna te BiH. Tijekom prijepodnevnih sati oslobođen je Jasenovac te onemogućena uspostava pontonskog mosta i dovođenje ojačanja s okupiranoga područja Banovine, Korduna te BiH,

U drugom danu operacije (2. svibnja) proveden je završni, usklađeni udar snaga HV-a i Skupnih snaga SJP MUP-a RH usmjeren prema snagama neprijatelja u Okučanima, koje su svladane do 13.20 sati, čime je uništen 18. zapadnoslavonski korpus “SVK”. Do kraja dana snage HV-a izbile su na rijeku Savu i osigurale državnu granicu, a okruženi dijelovi 18. K “SVK” sjeverno od Trnakovca prisiljavaju se na predaju. Postignuti su zadani ciljevi, a postrojbe se i dalje angažiraju na pretresu terena, blokadi i uništenju zaostalih neprijateljskih snaga.

U trećem danu operacije (3. svibnja) HV je organizirao obranu duž rijeke Save s posebnim težištem u području s. Mačkovac – s. Davor, kako bi se spriječile eventualne intervencije preko rijeke Save iz BiH. Postrojbe HV-a, zajedno sa Skupnim snagama SJP MUP-a RH, nastavile su pretres oslobođenoga područja radi uočavanja zaostalih snaga neprijatelja, te blokadu preostalih snaga 18. K u području Šumetlice – Brusnika – Omanovca.

Četvrtoga dana operacije (4. svibnja) ojačana satnija 81. gardijske bojne s potporom, prevezena je helikopterima u područje desantiranja u selu Bjelajci. Zbog odbijanja predaje preostalih snaga 18. korpusa SVK, izvršeno je usklađeno djelovanje i koncentracija topničke paljbe po određenim ciljevima i područjima (Šumetlica, Brusnik, Kragulj, Japaga, Čaglić, Omanovac), nakon čega su hrvatske snage poduzele pješački napad. U vremenu od 17 do 19 sati uslijedila je bezuvjetna predaja neprijateljskih snaga (oko 1.500 vojnika). Predaja zapovjednika 51. (pakračke) pješačke brigade SVK potpukovnika Steve Harambašića, zapovjedniku hrvatske policije Nikoli Ivkancu u popodnevnim satima 4. svibnja 1991. na Gavrinici poviše Pakraca, označila je konačni poraz velikosrpske ideje i agresije u zapadnoj Slavoniji. Tom prigodom, hrvatskoj policiji predao se i Veljko Džakula, jedan od vođa srpske pobune protiv demokratski izabrane vlasti RH.

U operaciji su sudjelovale 32 postrojbe oružanih snaga i policije s oko 7200 hrvatskih vojnika i policajaca. U oslobađanju zapadne Slavonije poginula su 42 pripadnika Hrvatske vojske i policije, a 162 su ranjena, od toga je poginulo osam pripadnika SJP-a MUP-a, a 38 ih je ranjeno.

Izvor: „Hrvatska policija u Domovinskom ratu“, MUP RH, Zagreb 2011.