Glas naroda: Članstvo u NATO-u ne jamči sigurnost

morh.hr

Središnji Dnevnik HTV-a objavio je istraživanje HRrejtinga na temu “Percepcija sigurnosne situacije”. Istraživanje je provedeno od 15. do 17. veljače na uzorku od 1000 ispitanika.

Na pitanje kako ocjenjuju stanje sigurnosti u svijetu u odnosu na prije godinu dana 77,4% ispitanih smatra da je znatno ili djelomično lošije. Da je isto ili slično kao prijašnjih godina smatra njih 16,3%. Da je, pak, bolje smatra 3,2% ispitanika, a otprilike toliko, odnosno 3,1%, ne zna procijeniti.

Na pitanje smatraju li da je hrvatsko članstvo u NATO-u dovoljno jamstvo za domaću nacionalnu sigurnost i zaštitu u slučaju sigurnosne ugroze i vojne krize gotovo 56,8% ispitanih smatra da nije, te da trebamo dodatno jačati vlastite obrambene sposobnosti. Da je članstvo u Savezu dovoljno jamstvo smatra 32%, a ne može procijeniti 11,1% ispitanika.
Ispitani građani vide rješenje za povećanje obrambene sposobnosti na slijedeći način: 25,5% ispitanih smatra da je to obvezna vojna obuka za sve muškarce, a dragovoljna za žene. Nadalje 20,3% smatra da je rješenje povećanje profesionalnog sastava Hrvatske vojske.

Zatim 15,4% vjeruje da je to jačanje kopnene vojske novom opremom i sustavima, dok oko 13,7% smatra da je rješenje jačanje zračnih snaga i protuzračne obrane novom opremom i sustavima.

Također 12,1% ispitanih smatra da je rješenje u povećanom angažmanu i proširenju pričuvnog sastava Hrvatske vojske, a 9,8% rješenje vidi u jačanju ratne mornarice novom opremom i sustavima. Ostala rješenja nudi 0,8%, a odgovor na pitanje ne zna 2,4% ispitanih.