EVO ŠTO JE SVE EU UČINILA DA POJAČA SVOJU SIGURNOST: Sužava se prostor u kojem teroristi mogu djelovati

Morat ćemo prisluškivati po nalogu svih eu-službi
Europol

Europska komisija danas je izvijestila o mjerama poduzetima nakon govora predsjednika Junckera o stanju Unije iz 2016. u pogledu povećanja sigurnosti na vanjskim granicama EU-a, poboljšanja razmjene informacija među državama članicama, sužavanja prostora u kojem djeluju teroristi i sprečavanja radikalizacije.

Otad je prošlo godinu dana, a Komisija je ostvarila sve sigurnosne prioritete koje je utvrdio predsjednik Juncker. U 10. izvješću o napretku prema sigurnosnoj uniji analizira se i napredak u ostalim pitanjima povezanima sa sigurnošću, a najavljuje se i daljnji rad u sljedećih 12 mjeseci i kasnije.

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: „Tijekom protekle godine ostvaren je velik napredak u uspostavljanju istinske sigurnosne unije. Međutim, već samo napadi prošlog mjeseca pokazuju da još moramo mnogo raditi na sigurnosti naših građana. Provedene su sve mjere navedene u govoru predsjednika Junckera o stanju Unije iz 2016. i u programu rada Komisije za 2017. To bi trebala biti snažna osnova za daljnje zajedničko djelovanje u godinama pred nama. Institucije i agencije EU-a trebaju imati povjerenja u države članice i surađivati s njima kako bi se uspostavila istinska i djelotvorna sigurnosna unija.”

Povjerenik za sigurnosnu uniju Julian King naglasio je da EU sužava prostor u kojem teroristi mogu djelovati: otežavaju im se putovanje, obuka, financiranje te opskrba oružjem i eksplozivima.
“Povećali smo sigurnost naših vanjskih granica, poboljšali razmjenu informacija o teroristima i drugim počiniteljima kaznenih djela te pojačali suradnju s internetskim poduzećima i lokalnim zajednicama na suzbijanju radikalizacije. No, još nas čeka mnogo posla, što je nažalost posebno vidljivo nakon nedavnih napada. Naši građani očekuju da ih zaštitimo i povećamo njihovu sigurnost. Zajednički moramo ispuniti preuzete obveze”, dodao je

Komisija je prošle godine poduprla države članice u njihovu radu u dva glavna područja: suzbijanju terorizma i organiziranog kriminala i infrastrukture kojom se podupiru te jačanju zajedničke obrane i otpornosti na te prijetnje.

U sklopu poboljšanja sigurnosti na vanjskim granicamasada se provode sustavne provjere u sigurnosnim bazama podataka za sve putnike, uključujući građane EU-a, koji prelaze vanjske granice;postignut je politički dogovor o EU-ovu sustavu ulaska/izlaska, u koji će se unositi podaci o ulasku i izlasku državljana zemalja izvan EU-a koji prelaze vanjske granice EU;u tijeku je rad na uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) radi provođenja sigurnosnih provjera osoba koje bez vize putuju u Europu i prije nego stignu na naše granice.

Poboljšana je i razmjena informacija. Naime,Komisija je predložila zakonodavstvo za jačanje Schengenskog informacijskog sustava (SIS) kao najuspješnijeg alata za izvršavanje zakonodavstva EU-a. Osim toga, uklanjaju senedostaci u upravljanju podacima u EU-u, jer je Komisija već predstavila prijedloge u pogledu razmjene podataka iz kaznene evidencije o državljanima trećih zemalja putem Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije (ECRIS).

Komisija je predstavila i novi pristup koji ima za cilj postizanje interoperabilnosti informacijskih sustava EU-a za granice i sigurnost.

Nova Uredba o Europolu stupila je na snagu u svibnju te je na temelju nje ta agencija dobila alate za povećanje djelotvornosti, učinkovitosti i odgovornosti, kao i dodatne resurse.

U Komisiji su uvjereni da se sužava prostor u kojem djeluju teroristi. Tako sedirektivom o suzbijanju terorizma kriminaliziraju djela kao što su financiranje terorizma, obuka ili putovanje u svrhu terorizma, a jačaju se prava žrtava terorizma.

Revidirana Direktiva o vatrenom oružju donesena je radi boljeg nadzora nabave i posjedovanja oružja te kako bi se kriminalcima i teroristima onemogućio pristup najopasnijem vojnom oružju. Komisija je pojačala borbu protiv nezakonitog trgovanja vatrenim oružjem, posebice na zapadnom Balkanu.

Komisija je pokrenula i reviziju Uredbe EU-a o prekursorima eksploziva kako bi se postrožili ograničenja i kontrole tvari koje se mogu upotrijebiti za kućnu izradu eksploziva.

Nova skupina za politiku u području lakih meta platforma je za razmjenu smjernica i najboljih praksi u pogledu zaštite javnih prostora, dok je radi suzbijanja financiranja terorizma Komisija dala tri prijedloga za dovršenje pravnog okvira u području pranja novca, nezakonitih novčanih tokova te zamrzavanja i oduzimanja imovine.

Jačaju i mjere na sprečavanju radikalizacije. Komisija, naime, i dalje putem internetskog foruma EU-a surađuje s internetskim platformama kako bi se smanjio pristup terorističkom sadržaju te je pokrenula program jačanja civilnog društva kako bi se promicao alternativni diskurs na internetu. Europolova jedinica za rad u vezi s prijavljenim internetskim sadržajima u protekle je dvije godine označila 35 000 slučajeva terorističkog sadržaja na internetu, od čega je 80 – 90 % uklonjeno.

Komisija i dalje podupire sprečavanje i suzbijanje radikalizacije na nacionalnoj i lokalnoj razini, posebice putem Mreže za osvješćivanje o radikalizaciji i uspostavljanjem stručne skupine na visokoj razini za borbu protiv radikalizacije.

Osim što se navode pojedinosti o daljnjem radu u tim područjima iduće godine, u današnjem se izvješću daje i preliminarna procjena daljnjeg djelovanja na temelju mišljenja Suda EU-a o sporazumu EU-a i Kanade o evidenciji podataka o putnicima. U izvješću se analizira i napredak u borbi protiv kiberkriminaliteta te u području sigurnosti prometa, doznaje se iz Europske komisije.

Ana RAIĆ-KNEŽEVIĆ