Europska komisija upravo je prijavila Poljsku sudu EU zbog kršenja neovisnosti sudstva

Herman Van Rompuy/Youtube.com

Europska komisija danas je odlučila Sudu Europske unije uputiti predmet protiv Poljske zbog kršenja načela neovisnosti sudstva u novom poljskom Zakonu o Vrhovnom sudu, te zatražiti od Suda da odredi privremene mjere dok ne donese presudu u tom predmetu.

Novim poljskim zakonom o Vrhovnom sudu snižava se dobna granica za umirovljenje sudaca Vrhovnog suda sa 70 na 65 godina, što znači da bi 27 aktivnih sudaca Vrhovnog suda, od 72, moglo biti prisilno umirovljeno. Ta se mjera odnosi i na prvog predsjednika Vrhovnog suda, čiji bi šestogodišnji mandat, utvrđen u poljskom Ustavu, bio prijevremeno prekinut. Prema tom zakonu, koji je na snagu stupio 3. travnja 2018., aktivni suci na koje se odnosi sniženje dobne granice za umirovljenje imaju mogućnost zatražiti produženje svojeg mandata, koje može odobriti predsjednik Republike na razdoblje od tri godine i koje se može jedanput produljiti. Nisu utvrđeni jasni kriteriji za odluku predsjednika i ne postoji mogućnost sudskog preispitivanja ako on odbaci zahtjev. Štoviše, poljska tijela su kao jedinu zaštitnu mjeru predložila neobvezujuće savjetovanje s Državnim sudbenim vijećem, tijelom koje je sada sastavljeno protivno europskim standardima o neovisnosti sudstva.

Europska komisija i dalje smatra da poljski zakon o Vrhovnom sudu nije u skladu s pravom EU-a jer se njime ugrožava načelo neovisnosti sudstva, uključujući načelo nesmjenjivosti sudaca, te da Poljska stoga ne poštuje obveze na temelju članka 19. stavka 1. Ugovora o Europskoj uniji, tumačenog u vezi s člankom 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima. Komisija je zbog zakona o Vrhovnom sudu 2. srpnja 2018. poljskim tijelima uputila službenu opomenu, a 14. kolovoza 2018. i obrazloženo mišljenjeOdgovor poljskih tijela u oba slučaja nije uspio ublažiti razloge za pravnu zabrinutost Komisije.

Provedba spornog sustava umirovljenja sudaca Vrhovnog suda u Poljskoj ubrzava se i uzrokuje rizik od ozbiljne i nenadoknadive štete za neovisnost sudstva u Poljskoj, a time i pravni poredak EU-a. Neovisnost nacionalnih sudova ključna je za funkcioniranje pravosudne suradnje među državama članicama EU-a i posebno za mehanizam prethodnog odlučivanja propisan člankom 267. UFEU-a.

Komisija je stoga donošenjem odluke da predmet uputi Sudu EU-a započela sljedeću fazu postupka zbog povrede. Osim što je uputila predmet, Komisija je odlučila od Suda zatražiti i da odredi privremene mjere kojima se poljski Vrhovni sud vraća u stanje prije 3. travnja 2018., kad su doneseni sporni novi zakoni. Naposljetku, Komisija je od Suda odlučila zatražiti da predmet rješava po ubrzanom postupku kako bi što prije donio konačnu presudu, priopćeno je.

RSS