Edukacija: Leadership u korporativnoj i privatnoj sigurnosti

Pixabay

Poslovno učilište integralna sigurnost i razvoj  organizira stručno usavršavanja „Leadership u sigurnosti“ s ciljem razvoja liderskih kompetencija tj. znanja i vještina potrebnih za uspješno vođenje drugih kao i interpersonalnih vještina potrebnih za osobni razvoj kroz ulogu lidera.

Usavršavanje traje 20 nastavnih sati i provodit će se u zagrebačkom hotelu International, od 7.-8. i 14.-15. svibnja  2021. godine.

Nakon uspješno završenog usavršavanja polaznici će dobiti certifikat leadership u sigurnosti.

Temeljni ciljevi i zadaci ovog stručnog usavršavanja su stjecanje praktičnih vještina i znanja o leadershipu rukovodeće djelatnike u privatnoj i korporativnoj sigurnosti, stručnjake zaštite na radu, stručnjake zaštite od požara, stručnjake tjelesne zaštite, stručnjake tehničke zaštite, stručnjake za upravljanje rizicima i krizni menadžment, projektante tehničke zaštite.

Ciljevi tečaja:

 1. Uspostaviti temelje praktičnih vještina i znanja o leadershipu.
 2. Omogućiti polaznicima uvid u praktičnu primjenu vještina leadershipa u praksi.
 3. Osvijestiti i otkriti vlastiti liderski potencijal.
 4. Usvojiti mentalitet i stavove istinskih lidera.
 5. Usvojiti socijalne vještine potrebne u liderskoj ulozi.
 6. Razumjeti psihološku dinamiku karizme i kako je graditi.
 7. Razviti vještinu utjecajne komunikacije
 8. Razumjeti dinamiku utjecaja.
 9. Naučiti kako povećati utjecaj na druge ljude.
 10. Razumjeti ljudsku motivaciju
 11. Naučiti kako graditi tim i prepoznati timske patologije.
 12. Usvojiti neke strategije odlučivanja i rješavanja problema.
 13. Razviti emocionalne kompetencije lidera.
 14. Naučiti izraditi razvojni plan za sebe i svoje suradnike.

Po završetku tečaja polaznici će:

 1. Znati razliku i mogućnosti primjene transakcijskog i transformacijskog vođenja
 2. Prepoznati vlastiti liderski potencijal.
 3. Znati kako razmišljaju i kako se ponašaju uspješni lideri.
 4. Prepoznavati izvore moći i naučiti je strateški koristiti.
 5. Povećati vlastiti utjecaj na druge ljude pomoću znanstveno dokazanih strategija.
 6. Komunicirati na autentičan i utjecajan način.
 7. Znati kako dati konstruktivnu povratnu informaciju.
 8. Moći motivirati ljude kroz prepoznavanje njihovih psiholoških potreba.
 9. Znati kako graditi uspješne timove.
 10. Znati kako stvarati strateška savezništva.
 11. Znati kako razvijati suradnike.
 12. Naučiti kreirati lidersku viziju.
 13. Znati kako voditi proces promjene.
 14. Naučiti efikasne strategije odlučivanja i rješavanja problema.
 15. Znati načine kako povećati vlastitu emocionalnu kompetenciju za nošenje sa stresom, nesigurnostima, neugodnim emocijama i teškim ljudima.
 16. Znati izraditi osobni razvojni plan.

Nositelj predavanja je Ljiljana Drenški Cvrtila.

Ljiljana 1990. stječe diplomu profesora psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 2018. magistrira je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, kao sveučilišni specijalist ekonomije.

Karijeru započinje kao profesor psihologije i školski psiholog, kao vanjski suradnik predaje Poslovnu i Organizacijsku psihologiju na Veleučilišta Vern.

2004. prelazi u poslovni sektor gdje od 2006. razvija i vodi Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima.

Od 2008. preuzima organizaciju i implementaciju poslovnih praksi za upravljanje ljudskim potencijalima u sestrinskim kompanijama u Srbiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.
2015. osniva vlastito poduzeće koje se bavi razvojem ljudi i organizacija kroz treninge, coaching i savjetovanje.

Certificirana je za poslovni i osobni coaching te specijalizirana na području psihoterapije.

Više informacija o tečaju zatražite putem e-mail: isr@isr.hr

PO/ Foto: Pixabay