Dok Bandić živi za antigrafitiranje, Ostojić predlaže dijalog sa grafiterskom zajednicom i slobodne zagrebačke zidove

Bandić priprema novu zaštitnu mjeru u borbi protiv grafita
Svijet sigurnosti

I dok gradonačelnik Milan Bandić najavljuje konačan obračun sa grafitiranjem, zagrebački HSLS u svom priopćenju gradonačelnika  podsjeća da postoje vandalski grafiti i grafiti umjetnosti. Upravo zbog isticanja suprotnosti i sam akcijski plan kojeg je Gradska skupština Grada Zagreba usvojila u ožujku 2015.,  nosi ime Akcijski plan suprotstavljanja vandalskim grafitima.

Vandalski grafiti su loša stvar u našem gradu i u suprotstavljanju naspram njih nema i ne smije biti kompromisa, ističe u priopćenju Alen Ostojić, predsjednik HSLS-a Grada Zagreba.

“Umjesto javnosti nedavno predstavljene Karte grafita Grada Zagreba, gradonačelnik Bandić trebao je predstaviti  Kartu vandalskih grafita Grada Zagreba. A umjesto, najave donošenja Odluke o zaštiti objekata od  grafita,  gradonačelnik je trebao najaviti Odluku o zaštiti objekata od vandalskih grafita.

Gradonačelnikovu izjavu od 3. travnja 2017. da živi za antigrafitiranje, također smatramo pretjeranom. Ne postoji niti jedan grad u Europskoj uniji koji provodi nultu toleranciju na grafite, postoji nulta tolerancija naspram vandalskih grafita, ali ne i naspram grafita umjetnosti.

U ožujku 2015. godine u raspravi o prijedlogu Strategije kulturnog i kreativnog razvitka Grada Zagreba 2015. – 2022.  u Gradskoj skupštini Grada Zagreba jedino se zagrebački HSLS zalagao da se grafiti umjetnosti prihvate i uvrste u Strategiju kao ulična umjetnost. Mišljenja smo da gradska uprava naspram građana treba poticati partnerstvo da njihov talent i kreativnost izvedemo na javne površine, jer kultura odnosno umjetnost ne ostvaruje se samo u kazalištima i galerijama. Za uživanje u grafitima umjetnosti nije nužno da uđete u galerijski prostor.

U ostvarivanju temeljnog prava umjetničke slobode i prava zaštite imovine, urbane metropole 21. stoljeća nastoje ostvariti suživot između gradske uprave i grafiterske zajednice.

Zagrebački HSLS od gradonačelnika Bandića traži da uvažava činjenicu da se najveća koncentracija uličnih umjetnika u Hrvatskoj nalazi upravo u Zagrebu, kao i da:

  1. uspostavi dijalog sa grafiterskom zajednicom Grada Zagreba,
  2. gradska uprava i grafiterska zajednica donesu  Kodeks ponašanja  grafiterske zajednice u Gradu Zagrebu,
  3. gradska uprava u suglasju sa grafiterskom zajednicom sačini registar slobodnih javnih površina koje će postati „Zagrebački zidovi“ ( tzv. kontrolirani zidovi ), na kojima će grafiterska zajednica slobodno moći izražavati svoja umjetnička djela bez straha od kaznenog i/ili prekršajnog progona,

Uvjereni smo da bi donošenjem Politike upravljanja grafitima i određivanjem lokacija tzv. „Zagrebačkih zidova“ na kojima će se  oslikavati  grafiti umjetnosti, uljepšali javne gradske površine umjetničkim izričajima, ostvarili  društvenu akciju i sredstvo smanjenja vandalizma u gradu”, ističe se u priopćenju HSLS-a Grada Zagreba.

DBO