DOBRA VIJEST ZA POLICAJCE – ZIMSKE JAKNE POČELE SU PRISTIZATI

MUP RH

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sa suradnicima održao je danas u Ministarstvu sastanak sa predstavnicima reprezentativnih sindikata koji djeluju u MUP-u.

Nakon sastanka ministar Božinović je kazao kako novi tim koji vodi Ministarstvo, kao što je obećao, jednom mjesečno održava sastanke sa sindikatima na kojima se razgovara što je u međuvremenu napravljeno, a što tek predstoji.

– To je jasan znak da Ministarstvo unutarnjih poslova sindikate vidi kao partnere. Cilj nam je poboljšati status naših djelatnika, a svatko u tome ima svoju ulogu. Pokušavamo te dvije uloge pomiriti na način da sve što radimo bude na zadovoljstvo onih kojih se to tiče, a koji u ovom trenutku čuvaju javni red i mir u Republici Hrvatskoj – rekao je ministar.

Predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić je kazao kako se na sastanku razgovaralo o novom Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike potpisanom prije nekoliko dana, o povećanju koeficijenata za srednju stručnu spremu te o opremi i odori policijskih službenika. Dubravko Jagić i predsjednik Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a Zdravko Lončar su napomenuli kako će tražiti da se prava iz novog Kolektivnog ugovora striktno primjenjuju za sve zaposlenike MUP-a.

Predsjednik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske Boris Pleša istaknuo je važnost kontinuiranog dijaloga o svim pitanjima koja su vezana za MUP jer je to garancija da se sve, na sastancima dogovoreno uistinu i propitkuje na mjesečnoj razini. Na taj način sindikati dobivaju status adekvatnog socijalnog partnera, a Ministarstvo unutarnjih poslova je važno ministarstvo s obzirom na broj zaposlenika, zaključio je Boris Pleše.

Na pitanje novinara kada stižu nove zimske jakne za policijske službenike, ministar Davor Božinović je rekao kako su jakne počele pristizati te da će do kraja godine policijske službenice i službenici dobiti 4 700 jakni. Kazao je da će se do kraja godine realizirati nabava deficitarne opreme u vrijednosti 27 milijuna kuna.

– Plan je sklopiti dugoročnije takozvane okvirne sporazume u vrijednosti oko 100 milijuna kuna za opremu policajaca kojima će se stvoriti stanje predvidivosti nabave i sigurnost kada je u pitanju oprema policajaca. To će koristiti i gospodarskim subjektima koji će raditi s Ministarstvom unutarnjih poslova jer će moći planirati proizvodnju na duže razdoblje – rekao je ministar unutarnjih poslova te najavio kako će se od 1. siječnja iduće godine povećati koeficijenti za policijske službenike sa srednjom stručnom spremom, a svim policijskim službenicima s višom i visokom spremom, kojima su materijalna prava ranije nepravedno oduzeta, bit će vraćena.

Novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
Utvrđena prava koja su postojala i ranije i pojedina pitanja, koja su novim Kolektivnim ugovorom poboljšana i usklađena sa Zakonom o radu i Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, idu u korist zaposlenika.

Raspored radnog vremena
Uvedena je veća zaštita zaposlenika, a time i policijskih službenika kod promjene rasporeda radnog vremena. Službenici se o rasporedu rada ili promjeni rasporeda radnog vremena moraju obavijestiti pisano najmanje tjedan dana unaprijed s točno naznačenim satom početka rada. To ne vrijedi samo u slučaju hitnog prekovremenog rada. Naime, stari Kolektivni ugovor je, osim hitnog prekovremenog rada, uključivao i druge slične slučajeve prijeke potrebe. Ukidanjem ove odredbe, postignuta je veća zaštita službenika i namještenika.

Naknada za vrijeme godišnjeg odmora
Naknada plaće za sve službenike i namještenike za vrijeme godišnjeg odmora isplaćuje se u visini kao da je službenik radio redovno radno vrijeme, a najmanje u visini njegove prosječne plaće u zadnja tri mjeseca. I ova izmjena ide u korist službenika, jer novi Kolektivni ugovor izričito naglašava da se to odnosi na sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad (plaća i dodatci na plaću) što ranije nije bio slučaj.

Korištenje godišnjeg odmora za roditelje
Službenici koji su bili na rodiljnom, roditeljskom ili posvojiteljskom dopustu ili na dopustu radi skrbi i njege djeteta s posebnim potrebama, stari godišnji ne moraju iskoristiti do 30. lipnja. Naime to pravo mogu iskoristiti do kraja kalendarske godine u kojoj se službenik vratio na rad.

RSS