Delegacija Revizorskog ureda Grada Beča u posjetu Kontrolnom uredu Grada Zagreba

Delegacija Revizorskog ureda Grada Beča

Zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Jelena Pavičić Vukičević, sa suradnicima, u ponedjeljak, 29. listopada 2018.  je u zgradi Gradske uprave primila delegaciju Grada Beča u povodu njihova posjeta Gradskomu kontrolnom uredu. Na sastanku se razgovaralo o novim strategijama utvrđivanja rizika u poslovnim procesima te o savjetodavnoj ulozi revizije.

Zamjenica gradonačelnika je istaknula da je Gradski kontrolni ured 2005. započeo suradnju s Kontrolnim uredom Grada Beča te da je i sama sudjelovala na prvome sastanku. Smatram da je unutarnja kontrola jako bitna da bi kompletan sustav funkcionirao, rekla je te je članovima delegacije zahvalila što s Gradom Zagrebom godinama nesebično dijele svoja iskustva.

Već smo 2 revizije proveli surađujući s vama i  od vas smo dosta naučili. Naš revizorski izvještaj se objavljuje javno, a kompletan sustav obilježava povjerenje i respekt koji nam ukazuju političari, naglasio je direktor Gradskog revizijskog suda Peter Pollak.

Pročelnica Gradskoga kontrolnog ureda Ana Matijević je rekla da su suradnju još više produbili i da su s čelnicima gradskih upravnih tijela otvorili nova pitanja, npr. o strategiji utvrđivanja rizika u poslovnim procesima, o savjetodavnoj ulozi revizije u odgojno-obrazovnome sustavu Grada Zagreba te o IT reviziji i o smjernicama za njezinu provedbu i pristupu informatičkim sustavima i o korištenja aplikativnih sustava Grada.

DBO/Foto: Grad Zagreb