Danas je Svjetski dan nepušenja – Zašto dopuštamo pušenje na dječjim igralištima?

Danas je Svjetski dan nepušenja
Svijetsigurnosti.com

U ozračju, 31. svibnja – Svjetskog dana nepušenja, posljednji podaci Svjetske zdravstvene organizacije ističu da se  Hrvatska  nalazi na 22 mjestu prema prosječnom broju popušenih cigareta po osobi – 1.709,3 cigarete.

WHO priopćila je da duhan ubije više od 7 milijuna ljudi svake godine. Više od 6 milijuna smrtnih slučajeva  rezultat su izravne uporabe duhana, a oko 890.000 su rezultat tzv. pasivnog pušenja.

Nažalost veliki broj djece i dan danas, izložen je posljedicama pasivnog pušenje na javnim mjestima.

Prema nekim podacima u Gradu Zagrebu je više od 200.000 redovnih pušača. Da svaki od njih, u prosjeku popuši jednu kutiju cigareta dnevno, to je nevjerojatnih četiri milijuna popušenih cigareta . Najviše opušaka nađe se na javnim površinama, uključujući dječja igrališta.

Na javnim površinama Grada Zagreba nalazi se više od 570 dječjih igrališta na kojima se igra 82.320 djece starosti do devete godine života.

“Mislim da smo svi svjesni štetnih posljedica pušenja odraslih, koji kao pratnja djece dolaze na dječja igrališta. Djeca postaju svjesna cigareta u ranoj dobi: troje od četvero djece postaju svjesna cigareta prije nego navrše pet godina života, bez obzira puše li ili ne njihovi roditelji. Djeca su najviše izložena riziku da postanu pušači ako odrastaju u zajednicama u kojima je pušenje obrazac ponašanja. Osim navedenog, bačeni opušci na dječjim igralištima povećavaju rizik od otrovanja ako dijete proguta opušak”, ističe Alen Ostojić, predsjednik Savjeta za urbanu sigurnost Grada Zagreba.

Nastavno na ne primjereno pušenje odraslih na dječjim igralištima,  Ostojić je mišljenja da:

  1. Gradonačelnik Milan Bandić, zagrebačka dječja igrališta na javnim površinama treba proglasiti Oazama dobrovoljno oslobođenim od pušenja, duhanskog dima i opušaka,
  2. Grad Zagreb – Gradski ured za zdravstvo i Gradski ured za obrazovanje, trebaju pokrenuti kampanju u dječjim vrtićima i nižim razredima u osnovnim školama, u kojoj će djeca osmisliti znak i logo kampanje OAZA OSLOBOĐENA OD PUŠENJA – HVALA ŠTO NE PUŠITE NA NAŠEM IGRALIŠTU. Znak koji pobijedi postavio bi se na ulaznim vratima svih 570 dječjih igrališta u Gradu Zagrebu.
  3. sa svih dječjih igrališta potrebno je odmah ukloniti košarice za otpad koje imaju ugrađenu pepeljaru za cigarete odnosno opuške.

Zdravlje djece ne vrijedi ni jednog dima cigarete!

DBO