Cyber obrana: EU mora jačati svoju otpornost na prijetnje u cyber prostoru

Brazilsko ministarstvo zdravstva najnovija je žrtva hakerskih napada
Pixabay

S obzirom na to da je kiberprostor područje strateškog nadmetanja, rizici za sigurnost i obranu EU-a povećavaju se u vrijeme rastućih geopolitičkih napetosti i ovisnosti o digitalnim tehnologijama.

U tom je kontekstu Vijeće danas odobrilo zaključke o kiberobrani u kojima je naglašena potreba da EU i njegove države članice dodatno ojačaju svoju otpornost pri suočavanju s kiberprijetnjama i poboljšaju svoju zajedničku kibersigurnost i kiberobranu od zlonamjernog ponašanja i činova agresije u kiberprostoru.

U današnjim je zaključcima pozdravljena Zajednička komunikacija Europske komisije i Visokog predstavnika o politici kiberobrane EU-a iz studenoga 2022. i naglašena važnost toga da se pojedinačno i suradnički znatno ulaže u jačanje otpornosti i uvođenje cjelokupnog spektra sposobnosti za kiberobranu. U tom pogledu od ključne važnosti mogu biti okviri EU-a za suradnju i financijski poticaji.

U skladu sa Strateškim kompasom u zaključcima se države članice i drugi relevantni akteri pozivaju na zajedničko djelovanje za snažniju kiberobranu jačanjem suradnje i koordinacije među akterima u području kiberobrane unutar i od strane EU-a, između vojnih i civilnih kiberzajednica te između javnog i pouzdanog privatnog ekosustava. Vijeće pozdravlja prijedlog o osnivanju Koordinacijskog centra za kiberobranu EU-a kako bi se poboljšale koordinacija i informiranost o stanju, posebno kad su posrijedi zapovjednici misija i operacija EU-a, te ojačala šira struktura zapovjedništva i nadzora EU-a.

Vijeće potiče države članice da osiguraju obrambeni ekosustav EU-a dodatnim razvojem vlastite sposobnosti za provedbu operacija kiberobrane, što prema potrebi uključuje proaktivne obrambene mjere za zaštitu i otkrivanje kibernapada te obranu i odvraćanje od njih. EU i njegove države članice trebali bi smanjiti svoje strateške ovisnosti u svim svojim sposobnostima i lancima opskrbe te razviti najsuvremenije tehnologije za kiberobranu i ovladati njima. To uključuje jačanje europske obrambene tehnološke i industrijske baze.

Nadalje, Vijeće potiče države članice da ulažu u interoperabilne sposobnosti za kiberobranu, među ostalim razradom niza dobrovoljnih obveza za daljnji razvoj nacionalnih sposobnosti za kiberobranu, i da na najbolji način iskoriste mogućnosti suradničkog istraživanja na razini EU-a. Vijeće ujedno prepoznaje izravnu korist suradničkih projekata na razini EU-a za potporu razvoju nacionalnih sposobnosti za kiberobranu. Nadalje, Vijeće poziva države članice da riješi pitanje znatnog nedostatka vještina u području kibersigurnosti, iskorištavajući sinergiju između vojnih i civilnih inicijativa te inicijativa za izvršavanje zakonodavstva.

Naposljetku, Vijeće naglašava ključnu važnost sklapanja partnerstava za rješavanje zajedničkih pitanja. Poziva visokog predstavnika i Komisiju da istraže uzajamno korisna i prilagođena partnerstva u pogledu politika kiberobrane, među ostalim u pogledu izgradnje sposobnosti za kiberobranu u okviru Europskog instrumenta mirovne pomoći (EPF). U tu bi svrhu kiberobranu trebalo dodati kao stavku u dijaloge i savjetovanja EU-a o kibersigurnosti te u sveukupna savjetovanja o sigurnosti i obrani s partnerima, priopćeno je iz Europskog vijeća.

RSS