Na CMKS-u o upravljačkim funkcijama menadžera sigurnosti

Prof. dr. sc. Marijan Cingula polaznicima IV. generacije programa obrazovanja Certificirani menadžer korporativne sigurnosti (CMKS) u petak, 29. i subotu 30. travnja 2022., prenio je teorijske podloge za proučavanje sigurnosti u menadžmentu, trendove upravljanja poslovnom sigurnošću, elemente plana poslovnog kontinuiteta i procese korporativnog upravljanja.

Certificirani menadžer korporativne sigurnosti (CMKS) je program praktičnog znanja iz korporativne sigurnosti koji predstavlja jedinstvenu edukaciju u hrvatskoj sigurnosnoj praksi, a izvodi se u organizaciji Hrvatske udruge menadžera sigurnosti (HUMS), uz potporu Asocijacije menadžera korporativne sigurnosti JI Europe (SEECSA).

Program CMKS podržava Hrvatska elektroprivreda d.d.

DBO/ Foto: Svijetsigurnosti.com