BRUXELLES: Parlament poziva na jačanje Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu

Čelnici EU-a podijeljeni oko zajedničke obrambene strategije
Unsplash/@guillaumeperigois

KORONAKRIZA JE POKAZALA DA JE POTREBNO JAČATI EU MEHANIZAM CIVILNE ZAŠTITE

  • EU treba imati mogućnost posjedovanja zajedničke opreme te izravno pomagati državama članicama kada su nacionalni kapaciteti preopterećeni
  • Potreban je parlamentarni nadzor nad iznosima koji se dodjeljuju za prevenciju, pripravnost i odgovor
  • Pregovori s Vijećem moraju odmah započeti kako bi novi sustav postao operativan od 2021.

Parlament poziva na jačanje Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu kako bi Unija mogla bolje odgovoriti na krizne situacije velikih razmjera kao što je pandemija COVID-19.

Mehanizmom EU-a za civilnu zaštitu (UCPM) uspješno je pružena potpora državama članicama u spašavanju života, među ostalim i koordinacijom napora tijekom koronakrize. Medicinska oprema kao što su respiratori, osobna zaštitna oprema, cjepiva, lijekovi te laboratorijska oprema također su nabavljeni u okviru sustava rescEU kako bi se pružila potpora nacionalnim zdravstvenim službama tijekom pandemije.  Ovog je tjedna sustav upotrijebljen za dostavu dodatne pomoći izbjeglicama na Lezbosu, nakon požara u izbjegličkom centru Moria.

Međutim, pandemija je pokazala i da kada se mnoge države članice istodobno nalaze u istoj izvanrednoj situaciji, sustav upravljanja krizom koji se trenutačno koristi ima svoja ograničenja. Parlament stoga želi ojačati ulogu EU-a putem sustava rescEU kako bi se zajamčilo da se države članice ne moraju oslanjati na vlastita sredstva te na dobrovoljnu potporu pri rješavanju takvih izvanrednih situacija.

Potrebno je veće i transparentnije financiranje

U pregovorima o proračunu EU-a i fondu za oporavak koji se trenutačno vode, Parlament je podržao znatno povećanje proračuna koje je predložila Komisija.

Parlament, međutim, želi da se znatno veći iznos dodijeli za pripravnost, među ostalim za kupnju potrebne nove opreme, materijala i resursa sustava rescEU,  kako bi se državama članicama mogla pružiti bolja pomoć kada su preopterećeni nacionalni kapaciteti. To bi omogućilo brz i učinkovit odgovor na krizne situacije velikih razmjera ili na događaje koji su rijetki, ali imaju snažan učinak, uključujući krizne zdravstvene situacije kao što je pandemija COVID-19.

Kako bi upotreba sredstava EU-a bila transparentnija, zastupnici žele utvrditi i kako se novac raspoređuje u tri stupa mehanizma: sprječavanju, pripravnosti i odgovoru.

Videozapis rasprave možete pogledati ovdje.

Izjava

Nakon glasanja izvjestitelj Parlamenta Nikos Androulakis (S&D, Grčka) je izjavio: „Postoji potreba za većom solidarnošću EU-a. Svojim prijedlozima bolje štitimo europske građane i pomažemo im, bez obzira na to u kojoj državi članici borave, s obzirom na to da povećavamo stopu sufinanciranja na 100 %, poboljšavamo preventivne mjere i Komisiji dajemo mogućnost kupnje, unajmljivanja ili zakupa potrebnih kapaciteta. Parlament je spreman započeti pregovore. Želimo da Mehanizam bude spreman za suočavanje, ne samo s mogućim drugim valom pandemije ili šumskih požara, već i s bilo kojom drugom prirodnom katastrofom ili katastrofom izazvanom ljudskim djelovanjem u budućnosti.”

Sljedeći koraci

Izvješće je usvojeno s 617 glasova za, 52protiv i 23 suzdržana. Parlament je sada spreman započeti pregovore s državama članicama kako bi obnovljeni mehanizam stupio na snagu do siječnja 2021.

Više informacija

Mehanizam za civilnu zaštitu, uspostavljen 2013., prvotno je imao za cilj jačanje suradnje s ciljem poboljšanja prevencije, pripravnosti i odgovora na katastrofe. Ako sam razmjer izvanrednog stanja nadilazi sposobnost države da odgovori na to, ona može zatražiti dobrovoljnu pomoć drugih zemalja u okviru Mehanizma.

RescEU je 2019. uspostavljen kako bi se EU-u omogućilo da izravno pomogne državama članicama pogođenima katastrofama kada su nacionalni kapaciteti preopterećeni. Njegovi zrakoplovi i helikopteri za gašenje požara pomogli su državama članicama u spašavanju života u potresima, uraganima, poplavama i požarima te su pomogli evakuirati državljane EU-a, uključujući njih više od 75 000 tijekom trenutačne krize uzrokovane bolešću COVID-19. U okviru sustava rescEU osigurana je medicinska oprema poput respiratora, osobne zaštitne opreme, terapeutskih i laboratorijskih potrepština za potporu nacionalnim zdravstvenim službama tijekom pandemije.

Usvojeno izvješće bit će dostupno ovdje (16.9.2020.)

Izvjestitelj Nikos Androulakis (S&D, Grčka)

Izmijenjeni prijedlog Europske komisije za Mehanizam Unije za civilnu zaštitu (2.6.2020.)

EP – Priopćenje za medije: „Parlament neće usvojiti dugoročni proračun EU-a ako se taj proračun ne poboljša” (23.7.2020.)

PR/Foto: Unsplash