Brojnim aktivnostima obilježen Dan europskog broja112

112 logo

U  2022. godini, na broj 112 zaprimljeno je oko 1.872.866  poziva, od čega je 78% namjenskih što pokazuje da građani u sve većem broju prepoznaju postojanje i svrhu broja 112. Zahvaljujući brojnim kampanjama promidžbe broja 112 kao i provedbi Nacionalnog programa edukacije djece u području zaštite i spašavanja u dječjim vrtićima i osnovnim školama broj nenamjenskih i zlonamjernih poziva iz godine u godinu se zamjetno smanjuje.

Povodom 11. veljače Dana Europskog broja 112, u suradnji s lokalnom zajednicom i žurnim službama na područjima svih područnih ureda Ravnateljstva civilne zaštite ovaj tjedan upriličilo je  razna događanja i aktivnosti, kao što su:

 • Posjeti djece iz vrtića i osnovnih škola Županijskim centrima 112 gdje su im održana predavanja predavanje o važnosti broja 112 kao i civilnoj zaštiti
 • Emitiranje kratkih komunikacijskih poruka na LED displejima autobusa javnog gradskog prometa Splita, Šibenika, Dubrovnika i zagrebačkog ZET-a
 • Prikazivanje log-a broja 112 na fontanama u Gradu Zagrebu
 • Dostava plakata, brošura i letaka o europskom broju 112 medijima, školama i vrtićima, jedinicama lokalne i područne samouprave i drugim institucijama u svrhu promocije jedinstvenog europskog broja 112
 • U Požegi su postavljeni informativni štandovi s promotivnim materijalima o broju 112
 • U Rijeci je održana edukacija djelatnika Županijskog centra 112 i predstavnika lokalne zajednice o izvanrednim situacijama pri pokretanju klizišta s primjerima iz Republike Hrvatske
 • U Splitu su održane zajedničke aktivnosti županijskih centara 112 PUCZ Split i HNK Hajduk radi proslave 112 godina od osnivanja kluba i proslave Dana europskog broja 112
 • Kod planinarskog doma Ham na Pokojcu održana je vježba u orijentacionom kretanju u kojoj je sudjelovalo 10 ekipa ( žurne službe, crveni križ, HGSS, Stožer CZ grada Varaždina, Stožer CZ županije Varaždinske)
 • U Varaždinu i Osijeku organizirani su kvizovi  „ZOVI 112“ za učenike osnovnih škola o djelovanju broja 112 i ostalih žurnih službi – pitanja će odnositi na djelovanje ŽC 112 i žurnih službi: vatrogasaci, hitna, hgss i policija
 • U Korivnici je organizirana terenska vježba  „Potraga za ozlijeđenom osobom“ u suradnji Županijskog centra 112 i ostalih žurnih službi uz korištenje NICS-a

O BROJU 112

 • Vijeće Europskih zajednica je 29. srpnja 1991. godine donijelo Odluku o ustanovljenju jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 (Council Decision 91/396/EEC), koji sve hitne službe integrira u jedinstveni sustav te se ove godine obilježava rođendan jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 u Europskoj uniji.
 • Predstavnici Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeća Europe su 11. veljače 2009. godine potpisali tripartitnu deklaraciju kojom je 11. veljače (11.2.) ustanovljen kao Dan europskog broja 112.
 • Besplatnim pozivom na broj 112 u bilo kojoj državi članici Europske unije može se zatražiti pomoć hitnih službi (policije, vatrogasaca, hitne medicinske službe).

BROJ 112 U REPUBLICI HRVATSKOJ

 • Jedinstveni europski broj za hitne službe 112 u Republici Hrvatskoj uveden je 11. veljače 2005. godine.
 • Sustav 112 u Republici Hrvatskoj djeluje unutar Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova i neprekidno (24/7/365) osigurava zaprimanje dojava na jedinstveni europski broj za hitne službe 112 putem telefona, SMS poruka i e-poziva iz vozila.
 • Sustav 112 u RH čini dvadeset županijskih centara 112 koji zaprimaju hitne pozive i djeluju kao jedinstveni operativno-komunikacijski centri za sve vrste hitnih situacija.
  • Na državnoj razini djeluje Operativni centar civilne zaštite koji prikuplja i razmjenjuje informacije od značaja za provedbu mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u redovnim uvjetima; operativno koordinira rad centara 112 te osigurava komunikacijsku koordinaciju drugih sudionika civilne zaštite na državnoj razini u izvanrednim situacijama; pruža operativno-komunikacijsku i analitičku potporu Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske te predstavlja operativno-komunikacijski centar za vezu u sustavu međunarodnog komuniciranja u području civilne zaštite.
 • Putem broja 112 zaprimaju se sve vrste hitnih poziva, a u skladu s utvrđenim procedurama pozivi se prosljeđuju u teritorijalno i strukovno nadležne prijavno – dojavne jedinice hitnih, spasilačkih i drugih službi ili im se temeljem dojave informacije prenose
  • Prema potrebi županijski centri 112 aktiviraju i druge operativne snage sustava civilne zaštite.
 • Sustav 112 omogućava lociranje pozivatelja na broj 112 te može pružiti mogućnost sporazumijevanja s pozivateljem na stranom jeziku (engleski, njemački, talijanski, mađarski i slovački)
 • Sustav 112 nema vlastite operativne snage na terenu, ali sa svojim informacijskim i komunikacijskim resursima, poznavanjem nadležnosti i procedura u hitnim situacijama te ažurnim bazama podataka o hitnim službama i ostalim operativnim snagama čini osnovu informacijskog i komunikacijskog sustava civilne zaštite.

 

DBO/ Foto: Ravnateljstvo civilne zaštite