Božinović: Osnovat ćemo Savjet ministra. Želim iskoristiti iskustvo i znanje osoba koje su dugo u sustavu.

MUP RH

U intervju za subotnji Večernji list, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio je promjene u Zakonu o policiji. Prenosimo  kratki izvod.

“Što se tiče Zakona o policiji, radna skupina predložila je brisanje članka kojim je uređeno pitanje izdavanja naloga. Ta će mogućnost ostati prema Zakonu o državnim službenicima, ali tu je onda jasno da je to potreba koja može trajati najviše 30 dana”, rekao je ministar Božinović.

Koliko ste ljudi zatekli u MUP-u da su radili na nalog?

Za vrijeme mojih prethodnika Ostojića i Orepića izdana su 3223 naloga, na snazi ih još uvijek 369. osobno nisam potpisao nijedan. Iz brojke je jasno da se taj institut neselektivno primjenjivao i da je to zaobilaženje stvarnog smisla Zakona o policiji i Zakona o državnim službenicima.

Što će se još mijenjati u Zakonu o policiji?

Osnovat ćemo Savjet ministra – želim iskoristiti iskustvo i znanje osoba koje su dugo u sustavu, a sada nisu na rukovodećim mjestima, ali su i te kako korisni za stratešku razinu promišljanja budućnosti policije. To su ljudi koji su do sada raspoređivani na radna mjesta projektanata.

Osim rada na nalog, ukidate i projektante?

Da. jer to stvarno nema smisla. Bila je praksa da se premještanjem na radna mjesta projektanata eliminira ljude na koje se više ne računa pa su oni na tim radnim mjestima čekali promjenu vlasti. Riječ je o indirektnoj politizaciji policije koja je dolazila od samog vrha. Potpuno je neodgovorno i ne smijemo si kao država dopustiti luksuz da ne trebamo ljude s 20-30 godina iskustva na policijskim poslovima. Ako nije za rukovodeće radno mjesto, uvijek može pomoći savjetom.

Hoće li biti reorganizacije MUP-a?

Imenovali smo radnu skupinu za ustroj i unapređenje poslovnih procesa u koju su uključeni sindikati. Ono što je uz graničnu policiju prioritet jest jačanje poslova Uprave kriminalističke policije.

Izvor: Večernji list/ Razgovarala Marina Borovac