Bosanac na čelu Odbora za sigurnost i prevenciju urbanih rizika

Gordan Bosanac

Gordan Bosanac (Zagreb je naš!) novi je predsjednik Odbora za sigurnost i prevenciju urbanih rizika Gradske skupštine Grada Zagreba.

Bosanac je diplomirani inženjer fizike, a završio je program Mirovnih studija u zagrebu i magisterij ljudskih prava u Velikoj Britaniji. Polja njegova interesa su ljudska prava i ljudska sigurnost.

Ostali članovi odbora su Daniela Širinić, Ivana Kekin i Slaven Dobrović.

Odbor za sigurnost i prevenciju urbanih rizika:

1. razmatra prijedloge odluka i drugih akata te druga pitanja koja se odnose na sustav civilne zaštite, sustav domovinske sigurnosti u dijelu u kojem je angažiran Grad Zagreb, zaštitu od požara, elementarnih nepogoda, prilagodbu klimatskim promjenama, vatrogastvo, opću sigurnost građana i imovine, prevenciju urbanih rizika, zaštitu kritične infrastrukture, tajnost podataka, informacijsku sigurnost, sigurnost u prometu, druge moguće ugroze u urbanim sredinama te sigurnosne pokazatelje;
2. razmatra godišnja izvješća o stanju i kretanju sigurnosnih pokazatelja na području Grada Zagreba.

Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata iz svog djelokruga i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge.

Odbor predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za razvoj i unapređenje stanja u tim djelatnostima.

PO/ Foto: Screenshot HRT1