Bandić zna kako riješiti problem plavljenja Škorpikove ulice

zagreb.hr

Zbog rješavanja problema plavljenja podvožnjaka Aleja Bologne – Škorpikova, gradonačelnik Milan Bandić obišao je jutros, sa suradnicima i predstavnicima Vodoopskrbe i odvodnje, lokaciju izgradnje sustava oborinske odvodnje u Huzjanovoj ulici. S ovim smo problemom suočeni već duže vrijeme. Probat ćemo ga riješiti by-passom, a ako to neće biti dovoljno onda ćemo morati izvesti puno kompleksnije radove.

Marin Galijot, tehnički direktor Vodoopskrbe i odvodnje rekao je da se nalazimo na mjestu gdje bi u konačnici bio tlačni vod koji će iz crpne stanice iz podvožnjaka Škorpikova višak vode dizati na budući kolektor Dubravica (peta etapa) u Huzjanovoj ulici, koji će se dalje nastaviti u Ulici Dubravica, Ulici Josipa Lončara  prema Kovinskoj na Dubravicu 1. i 3. etapu.

Za 1. i 3. etapu Vodoopskrba i odvodnja je temeljem ishođene potvrde na glavni projekt raspisala javnu nabavu za izvođenje radova u vrijednosti nešto više od 16 milijuna kuna kao i za stručni nadzor nad izgradnjom te vođenjem projekta. Grad Zagreb je u listopadu prošle godine dobio projektni zadatak za izradu idejnog glavnog izvedbenog projekta za crpnu stanicu s tlačnim vodom iz prostora samog podvožnjaka u Škorpikovoj do ove točke gdje se danas nalazimo. Prvo privremeno ili alternativno rješenje za sprečavanje plavljenja podvožnjaka je povećanje samog kolektora prema Samoborskoj, što ćemo u toku ljeta u narednih dva mjeseca u kooperaciji s Gradom izvesti, naglasio je Marin Galijot.

Dugoročno rješenje protiv plavljenja ovog dijela grada je izgradnja 5. etape koja se nalazi sjeverno od nas, paralelno sa samom Alejom Bologne, čime će se kroz samu cementaru presjeći sliv, odnosno, dotok vode na prometnicu na kojoj se sada nalazimo.

DBO