Bandić osnovao Radnu skupinu za provedbu edukacije djece i mladih u prometu.

Svijetsigurnosti.com

Gradonačelnik Milan Bandić osnovao je Radnu skupinu za provedbu edukacije djece i mladih u prometu.

Za predsjednicu Radne skupine imenovana je Katarina Milković, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, dok su za zamjenika predsjednice imenovani Darinka Jug, Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo i  Alan Ordulj, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.

Za članove radne skupine imenovani su:

Marija Luković, Osnovna škola Gustav Krklec,

Zoran Bošnjak, Agencija za odgoj i obrazovanje,

Josip Funtak, Osnovna škola Gustav Krklec,

Martin Leto, Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo,

Goranka Ostroški, Osnovna škola Grigor Vitez,

Viktor Forjan, MUP, PUZ, Služba za sigurnost cestovnog prometa,

Damir Škaro, Autoklub Siget,

Silvana Pešut-Vitasović, Osnovna škola Borovje,

Zdravko Valenta, MUP, PUZ, Centar za prevenciju,

Branka Miljenović, Ured gradonačelnika.

Osnovne zadaće Radne skupine su:
– izrada operativnog plana za uključenje osnovnih škola u prometnu edukaciju, organiziranje i koordiniranje provođenja aktivnosti za nadogradnju postojećih aktivnosti i programa sa ciljem edukacije sve djece s područja grada Zagreba;
– koordinacija i organizacijska podrška te suradnja sa svim društvenim subjektima vezanim uz edukaciju djece u prometu;
– praćenje pravodobnosti realizacije pojedinih aktivnosti i vođenje projekata važnih za edukaciju djece koji nisu pokriveni obaveznim obrazovanjem;
– predlaganje gradonačelniku mjera za poboljšanje normativnog uređenja edukacije djece u prometu.

U obrazloženju zaključka o osnivanju radne skupine, Bandić ističe da je edukacija djece o prometu koja žive na području grada Zagreba trenutačno  prepuštena izboru roditelja kao dodatna aktivnost djeteta, te je manji broj škola uključen u Prometne jedinice mladeži kao i edukaciju vožnje bicikla. Na sastanku gradonačelnika i Prometnih jedinica OŠ Gustav Krklec održanom 26. rujna 2017. godine izložene su potrebe djece, te je gradonačelnik potaknuo inicijativu osnivanja Radne skupine koja će pomoći svojim radom i koordinacijom pojedinih programa, te aktivnije učestvovanje većeg broja osnovnih škola u prometnoj edukaciji.

DBO