Bandić naložio izradu Strategije urbane sigurnosti Grada Zagreba 2021.-2025.

Irena Cajner Mraović i Alen Ostojić na Hrvatskim danima sigurnosti 2018.

Gradonačelnik Milan Bandić osnovao je i imenovao Radnu skupinu za izradu Strategije urbane sigurnosti Grada Zagreba za vremenski period 2021.-2025.

Osnovne zadaće radne skupine su:

 • Analiza podataka prikupljenih istraživanjem urbane sigurnosti građana Grada Zagreba na razini grada i na razini gradskih četvrti;
 • Provođenje participativne rasprave rezultata analize podataka po gradskim četvrtima s građanima i mjesnim odborima;
 • Analiza trendova stanja sigurnosti na području Grada Zagreb u posljednjih deset godina;
 • Identifikacija glavnih područja rizičnih čimbenika koji ugrožavaju kvalitetu života i sigurnost u Gradu Zagrebu;
 • Pregled relevantnih međunarodnih dokumenata i preporuka iz područja urbane sigurnosti;
 • Definiranje ciljeva i određivanje prioriteta za unaprijeđenje kvalitete života i osjećaja sigurnosti građana Grada Zagreba te izvješće o tome i rasprava na Vijeću za prevenciju Grada Zagreba;
 • Ostvarenje gore navedenih ciljeva kroz adekvatne mjere i njihove nositelje, rokove i evaluacijske kriterije;
 • Izrada plana aktivnosti usmjerenih povećanju kvalitete života i osjećaja sigurnosti građana;
 • Izrada Strategije urbane sigurnosti Grada Zagreba za vremenski period 2021.-2025.
 • Izrada godišnjih planova provedbe Strategije urbane sigurnosti Grada Zagreba za vremenski period 2021.-2025.

U radnu skupinu se imenuju:

 • Za predsjednicu: izv.prof.dr.sc.Irena Cajner Mraović
 • Za zamjenika predsjednice: Alen Ostojić, mag.polit.,mag.sig.
 • Za članove: dr.sc. Krunoslav Borovec, izv.prof.dr.sc. Ivor Altaras Penda, izv.prof.dr.sc. Martina Ferić, prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila, Mirjana Zubak, prof i Romana Galić, univ.spec.act.soc.

Prethodna strategija usvojena je na 15. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba od 03. srpnja 2014., a prestala je važiti 1. siječnja 2018. godine.

Koncept urbane sigurnosti  teži ka stvaranju stanja u kojem će građani biti oslobođeni trauma koje onemogućuju njihovu kvalitetu života. Sam koncept nastao je u okviru UN programa za razvoj sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća.

 

PO/ Foto: Svijetsigurnosti.com