ANDREJ PLENKOVIĆ: ‘Naš uspjeh će se mjeriti osjećajem sigurnosti građana’

“Moja Vlada je izabrana na platformi za snažnu europsku reformu. Budući da ćemo prvi put predsjedati EU-om bit će važno arfirmirati naš strateški europski izbor, a i isto tako imamo priliku arfirmirati snažniju i koherentniju Europsku uniju. Čitav svijet prolaz kroz razdoblje nesigurnosti, tu je pritisak migranata, lažne vijesti… Moramo naći način da povećamo sigurnost naših građana, ali istodobno ostati vjerni europskim vrijednostima”, rekao je premijer Andrej Plenković, na konferenciji Centra za europsku politiku “Da, mi trebamo! Prioriteti EU-a za razdoblje 2019.-2024.”.

“Jedna od najvećih briga građana EU-a je sigurnost. Ljudi se brinu zbog ilegalnih migracija, terorizma, ekstremizma. Ne može se svaka zemlja pojedinačno braniti, pa je potrebna suradnja. Naš uspjeh će se mjeriti osjećajem građana vezano uz sigurnost diljem Europske unije. Hrvatska ima važnu ulogu. Imamo 6.500 policajaca na granici, koja nije dio Schengena… Imamo vrlo dugu granicu prema zemljama nečlanicama EU-a. Kada zbrojite granicu s BiH, Srbijom i Crnom Gorom, to je ukupno dulje od granice Finske i Rusije. Na prvu tako ne izgleda, ali jest”, dodaje premijer Hrvatske. Schengen mora potpuno funkcionirati i uključiti Rumunjsku, Bugarsku te Hrvatsku, to će doprinijeti većoj sigurnosti, smatra hrvatski premijer.

izvor: N1.info