ANALIZA: Katastrofe su u 2019. svijet koštale 140 milijardi dolara

prtsc TV LOKI

Švicarska osiguravajuća kompanija Swiss Re kaže da su gubici od prirodnih katastrofa i katastrofa koje je izazvao čovjek ove godine koštali godine 140 milijardi dolara.

Kako prenosi Al Jazeera Balkans, to je manje nego 2018. godine kada su ti gubici iznosili 176 milijardi dolara.

Ta kompanija za reosiguranje sa sjedištem u Zürichu priopćila je da su u njenom godišnjem pregledu utvrđene prirodne katastrofe kao što su tropski cikloni i poplave koje su nanijele 133 milijarde dolara ekonomskih gubitaka.

Swiss Re smatra da, iako utjecaj klimatskih promjena na prirodne katastrofe još nije potvrđen, sve je više dokaza da zatopljavanje klime izaziva češće i veće “sekundarne opasnosti” poput grada i suše.

Ta kompanija je objavila da su te “sekundarne opasnosti” izazvale više od polovine globalnih osiguranih gubitaka koji su ove godine iznosili 56 milijardi dolara.

To je manje nego 2018. godine kada su ti gubici iznosili 93 milijarde dolara.

Swiss Re kaže i da je 11.000 ljudi poginulo ili nestalo u katastrofama 2019. godine.

RSS