​13. listopada – Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa

SROK
Ravnateljstvo civilne zaštite

Tematika povezanosti katastrofa i društvene nejednakosti, u kontekstu veće podložnosti ranjivih skupina negativnim učincima katastrofa, je u fokusu ovogodišnjeg Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, koji se svake godine obilježava 13. listopada
Vodeći se činjenicom potrebe smanjenja nejednakosti u društvu, čime bi se doprinijelo i povećanju otpornosti društva na prirodne katastrofe, Hrvatska je promijenila paradigmu upravljanja krizama u svim segmentima, stavljajući naglasak na smanjenje rizika od katastrofa, ali i povećavajući spremnost i podižući stupanj odgovora na katastrofe.

U tom cilju, krenulo s se normativnim, strateškim i planskim uređenjem područja upravljanja rizicima od katastrofa. Tako je Vlada RH u listopadu 2022. godine po prvi put donijela “Strategiju upravljanja rizicima od katastrofa do 2030. godine“ , kao veliki proaktivan iskorak jer se po prvi put definiraju prioritetna ulaganja na području upravljanja rizicima, što podrazumijeva sve faze upravljanja, od prevencije, pripravnosti do odgovora na katastrofe. U dokumentu su deklarirana 82 projekta vrijednosti 1,8 milijardi eura. Strategija je ujedno ključna kao preduvjet za korištenje sredstava iz europskih fondova, programa i instrumenata u financijskom razdoblju 2021.-2027. i u konačnici važna je i za održivi razvoj Republike Hrvatske jer učinkovitim upravljanjem rizicima od katastrofa podižemo otpornost i sigurnost društva, što je preduvjet kvalitetnog života i daljnjeg gospodarskog rasta.

Također se kontinuirano prate trendovi prijetnji, na temelju kojeg su u novoj Procjeni rizika od katastrofa, čije donošenje se očekuje do kraja ove godine, identificirani oni rizici koji su u većoj ili manjoj mjeri od značaja za RH, kako bi se kvalitetnim i pravovremenim odlukama, preventivnim aktivnostima i odgovorom na prijetnje otklonile ili smanjile njihove posljedice, s ciljem spašavanja života, ekonomskog probitka i održivog razvoja.

„Procjena sposobnosti upravljanja rizicima“ treći je dokument s kojim Republika Hrvatska daje dodatan doprinos ispunjenju obveza proizašlih iz međunarodnih sporazuma: Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa 2015.-2030., Ciljeva održivog razvoja UN-a iz 2015. godine i Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama.

U izradi dokumenata sudjelovali su predstavnici svih relevantnih znanstvenih, stručnih i operativnih institucija okupljenih u Odbor Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa. Osnivanjem prve Platforme 2009. godine Republika Hrvatska se, kao potpisnica Hyogo okvirnog plana djelovanja 2005.-2015. i Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa 2015.-2030., pridružila razmišljanju o potrebi mijenjanja paradigme upravljanja krizama i stavljanja većeg naglaska na smanjenje rizika od katastrofa.

Ravnateljstvo civilne zaštite, kroz svoje kontinuirane, prvenstveno edukativne aktivnosti djece i mladih, između ostalog, u proces smanjenja rizika od katastrofa, naglasak stavlja i na najranjivije skupine. Tako kroz razne projekte provodi edukativne aktivnosti s ciljem izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom s ostalima u hitnim situacijama, rezultat čega su i Smjernice za postupanje prema osobama s invaliditetom, tiskane brošure za samopomoć osobama s invaliditetom te video materijali.

Ovogodišnje obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa Ravnateljstvo civilne zaštite provodi kroz razne tribine i okrugle stolove na lokalnoj i regionalnoj razini na temu smanjenja rizika od katastrofa. Ujedno se održavaju edukativni sadržaji u osnovnim školama i vrtićima diljem zemlje, gdje će se djeca, putem prezentacija, brošura i zanimljivih igara upoznavati o vrstama prijetnji, rizika i mogućnosti odgovora na njih.

Smanjenje rizika od katastrofa je posao svih nas, priopćeno je iz Ravnateljstva policije.

RSS